Vrijdag 25 mei 2018

Minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, bevestigt tegenover Dagblad Suriname dat zij, in het kader van reorganisatie, het hoofd van de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Justitie en Politie, Marita Ritfeld-Asontoe en een andere voorlichtingsmedewerkster Ingrid Corinde, heeft ontheven uit hun functie. Ritfeld en Corinde mogen naar een andere werkplaats binnen het ministerie uitkijken. Volgens Silos heeft Ritfeld in die 17 maanden van haar functioneren niet naar behoren gepresteerd. “Waarschijnlijk heeft zij een hekel aan mij. De afdeling voorlichting van Juspol is zwak; wij gaan het reorganiseren”, zegt Silos.