Dinsdag 26 maart 2019

De taalsector is in Suriname minder breed aanwezig in vergelijking met de taalsector in Nederland en België. Zo bezit Suriname wel volop taalonderwijzers, maar geen specifieke taalreisbureaus. Doordat het begrip taalsector niet zozeer gangbaar is in Suriname, is het niet zo eenvoudig om dit in kaart te brengen. Dit stelt Ronny Antonius, directeur van LEFT Consultancy. In de buitensociëteit Het Park presenteerde hij woensdagavond de bevindingen van de verkenning van de taalsector in het Nederlands taalgebied, welke uitgevoerd is in 5 landen: Nederland, België, Suriname, Aruba en Curaçao. Hij deelde mee dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) momenteel bezig is om de talige diensten/producten in het classificatiesysteem op te nemen.

Deze verkenning, die in Suriname op 7 mei 2018 startte, geeft inzicht in het beroep, de diensten/producten, specificatie van de omzet, geografische spreiding, sector en arbeidsrelatie, innovatie en ontwikkeling. Om helderheid hierin te krijgen, zijn er 5 diepte-interviews afgenomen van deskundigen (journalist, communicatie deskundige, directeur van de schrijversvakschool en een schrijver) in de taalsector. Tevens hebben 38 taalprofessionals en 11 bedrijven geparticipeerd aan de enquête. “Het is gebleken dat men zich zorgen maakt over de steeds lager wordende kwaliteit van het Nederlands. Hoewel Nederlands de officiële taal is van Suriname, worden er vele andere talen gesproken, zoals Sarnami Hindi, Sranan en het Saramacaans. Dit heeft ook zijn invloed op het gebruik van het Nederlands.”

Volgens Antonius plaatsen 63.60% van de onderzochte bedrijven/organisaties zich onder de noemer taalsector. Echter is het opmerkelijk dat deze sector als economische activiteit niet geheel duidelijk zichtbaar is voor de nieuwkomers. “De meeste individuele taalprofessionals zijn wel al meer dan 30 jaar actief in de taalsector. De meeste ondernemingen/organisaties zijn tussen de 10 en 20 jaar actief (45%).” De talige producten/diensten die zoal aangeboden worden zijn: muziek en muziekprogramma’s, onderzoek en therapie, onderwijs en trainingen, redactie en nieuwsberichten, het schrijven van korte verhalen, logopedische diensten, tolk- en vertaaldiensten, en taalvaardigheid en taalcoach. Antonius benadrukt dat het aanbod vrij gevarieerd is waarvan onderwijs en trainingen het meest voorkomen. “Uitgaande van de diepte-interviews die betrekking hebben op Suriname, Curaçao en Aruba, kan gesteld worden dat publiciteitsbedrijven, vertalers en vertaalbureaus vrijwel direct worden aangemerkt als de succesvolle ondernemingen in de taalsector”, aldus Antonius.

KSR