Woensdag 24 april 2019

De volksvertegenwoordiger, Riad Nurmohamed (VHP), is zeer ingenomen met de wijze hoe het Nationaal Jeugdparlement (NJP) omgaat met strubbelingen rondom de verkiezing van de jeugdambassadeurs. Er wordt daarbij een zekere mate van objectiviteit toegepast, merkt hij op. “Dit NJP heeft bewezen op een objectieve manier te werk te gaan om beslissingen te nemen in het belang van jongeren. En dat is heel prijzenswaardig. Dit is een goed voorbeeld hoe er in het land gewerkt moet worden”, beklemtoont Nurmohamed tegenover Dagblad Suriname. Anderzijds betreurt hij de houding van de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, die de indruk wekt slechts politieke doeleinden na te streven door haastige besluiten te nemen.

Als een onafhankelijk inspraakorgaan kan Nurmohamed zich voorstellen met welke druk de leden van het NJP te maken krijgen. Zij vallen namelijk rechtstreeks onder de autoriteiten. De durf om voor hun eigen mening uit te komen, wordt om die reden zeer gewaardeerd. In de optiek van de volksvertegenwoordiger heeft het NJP inderdaad meer bevoegdheden dan alleen het uitbrengen van adviezen aan de regering. “Het NJP mag moties en standpunten aannemen en aan de regering presenteren. De regering heeft in principe de vrijheid om het wel of niet uit te voeren. Maar wat we sterk moeten afwijzen, is de houding van ministers binnen het huidig kabinet, die denken de macht in eigen handen te hebben door op een ministersstoel geplaatst te worden.”

De inefficiëntie waarmee het NJP vaak geassocieerd wordt, is mede het resultaat van de politieke invloeden, stelt Nurmohamed. “We weten dat het NJP van oudsher onvoldoende middelen krijgt om haar werk naar behoren te kunnen doen. En dit is een manier om het NJP te kleineren en onder controle te houden.” Bij de aanwezigheid van de nodige middelen, ziet Nurmohamed geen reden tot inactiviteit van de jeugdvertegenwoordigers. “Ze krijgen niet eens hun vergoeding op tijd.” Zoals Nurmohamed eerder had gesteld, mogen de leden van het NJP een beroep doen op de VHP-fractie als blijkt dat de orde en rust niet gehandhaafd kan worden. “Het beleid in het land is niet stimulerend naar de jeugd toe, omdat de regering inbreekt op alle jeugdorganisaties. En dat is waar het NJP mag rekenen op ondersteuning van de VHP-fractie. Wij volgen zaken nauwlettend en zullen onze stem laten horen over deze kwestie”, aldus Nurmohamed.

KSR