Dinsdag 19 februari 2019

1President Bouterse“Tijd dat wij grote potentie van ons land gaan omzetten in creëren van rijkdom”Een van de belangrijkste doelen van de regering Bouterse-Adhin zou zijn het transformeren van het binnenland naar modernere ontwikkelingsgebieden en het beschikbaar stellen van 24-uur elektriciteit voor de plaatselijke bevolking. Dit zei president Desi Bouterse woensdag tijdens de buitengewone openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA). Een van de overeenkomsten die gisteren met zijn Indiase ambtgenoot Ram Nath Kovind is getekend, heeft betrekking op een zonne-energieproject van 20 miljoen US-dollars dat speciaal bestemd is voor 49 dorpen in het binnenland. Het initiatief van de International Solar Alliance (ISA) is volgens de president daarom cruciaal voor het halen van de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling. “Suriname zal zich daarom blijven committeren aan een schone en gezonde wereld nu en voor de komende generaties. Wij hebben de overtuiging dat ons broederland India een voornamelijk rol zal blijven vervullen in de relaties van de nieuwe wereldeconomische en politieke orde. Deze positionering van India in de wereld wordt steeds meer en meer manifest”, benadrukte het staatshoofd. Volgens hem zijn ook intentieverklaringen getekend op het gebied van wetenschap en technologie, agrarische ontwikkeling, onderwijs, cultuur, traditionele gezondheidszorg, versterking archiefwezen, ondersteuning bij verkiezingen en diplomatieke trainingen. “Het is tijd dat wij de grote potentie van ons land gaan omzetten in het creëren van rijkdom. Dat wij ook over gaan tot industrialisatie op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij en voorts de toerisme en dienstensector versneld ontwikkelen”, beweerde onze president.

Hernieuwbare energie pijler MOP 2017-2021
Bouterse beweert dat één van de pijlers van het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2017-2021 de strategische benadering van milieu en hernieuwbare energie is en het implementeren van hieraan gerelateerd beleid. “In dit kader hebben wij ons verplicht om het initiatief van de ISA te ondersteunen onder gezamenlijk voorzitterschap van India en Frankrijk.” Volgens de president heeft De Nationale Assemblee dit voornemen onderstreept met de ratificatie van Suriname’s toetreding tot deze organisatie. DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons voegde eraan toe dat de volksvertegenwoordiging positief is gesteld over de voorhoederol die India neemt op voornoemde gebieden. Vandaar dat DNA unaniem de toetreding tot ISA heeft goedgekeurd. “Duurzame energievoorziening is een belangrijke voorwaarde voor het bewerkstelligen van sociaaleconomische ontwikkeling”, aldus Bouterse.

India toonde broederschap aan regio na ravage orkanen
Bouterse was in zijn 30-minuut durend spreekbeurt vol lof over India. Zo zei hij dat in de Caribische regio door de jaren heen deze solidariteit van India ook is ervaren. “Vorig jaar nog toen deze regio werd getroffen door de verwoestende orkanen, welke in vele eilanden voor veel ravage en vernietiging heeft gezorgd, heeft India haar broederschap aan de regio getoond. Middels het bestaand Caricom-India mechanisme wordt meer diepgang gegeven aan de relatie Caricom-India. Een Relatie die door Suriname warm wordt omarmd”, aldus het staatshoofd.

Suriname bewondert nieuwe ontwikkelingsrichting Indiase regering
De softpower democracy van India wordt volgens Bouterse toegepast met typisch Indiase elementen, zoals yoga, ayurveda, de Indiase filmindustrie, speciaal Indiase muziek, kunst en cultuur en internationale gangbare technologie, ontwikkelingssamenwerking en capaciteitsversterking. De voortrekkersrol en invloed van India als een gerespecteerd en vooraanstaand lid van de internationale gemeenschap komt tot uiting in de hedendaagse politiek door participatie in de G-20 en binnen de Brics. Volgens de president is Suriname als lid van de Verenigde Naties getuige geweest van India als een gedreven voorstander van multilateralisme. “De ontwikkelingssamenwerking met India zowel op bilateraal als multilateraal niveau is hiermee onontbeerlijk. Suriname onderkent de nieuwe ontwikkelingsrichting en ontwikkelingsinitiatieven van de Indiase regering, gericht op zelfstandige economische groei op het gebied van ‘made in India’, ‘skills of India’, ‘digital India’ en ‘invest India’. Voorts onderkennen wij de continuïteit en vooruitgang van de Indiase technologische innovatie. Suriname staat in deze genoemde perspectieven open voor de uitwisseling van ‘best practices’ en ondersteuning in de vorm van expertise vanuit India”, aldus de president.

Faisel Rasoelbaks