Zondag 24 maart 2019

Cheque van J.M.

Cheque van J.M.

“Controle vanuit zowel PLO als OWT&C is nattevingerwerk”

Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van de Surinaamse Bushoudersorganisatie (SBO), stelt dat de controle vanuit zowel de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) als het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) nattevingerwerk is. Dit zegt hij naar aanleiding van de inhouding van de brandstofcompensatie van circa SRD 5.000 van de PL-bushouder J.M. Alhoewel de overheid voor elke bushouder die in het bezit is van een geldige trajectvergunning de brandstofcompensatie (volledig) overmaakt, blijkt dat PLO desalniettemin veel minder uitkeert. Die inhouding van SRD 5.000 is overigens duidelijk te zien op de cheque van J.M., terwijl PL-bushouders aanspraak maken op een brandstofcompensatie tussen de SRD 9.000 en SRD 10.000 (per kwartaal).

Duperen van bushouders
Op 11 januari kwam aan het licht dat de leden van SBO een stiefmoederlijke bejegening krijgen bij de uitbetaling van de brandstofcompensatie door PLO. Zo werd de betaling aan Amrish Sidhoe, PL-bushouder tevens bestuurslid van SBO, op de lange baan geschoven. Hierin kwam terstond verandering toen Sahadew-Lall vrijdag een confrontatie aanging met Mahadewsing. In aanwezigheid van de pers vroeg Sahadew-Lall rekenschap over het duperen van de SBO-leden. Dit resulteerde in de afgifte van de brandstofcompensatiecheque aan Sidhoe.

PLO stelt haar eigen belangen centraal
Sidhoe benadrukt tegenover Dagblad Suriname dat PLO geen andere motieven eropna houdt dan het genereren van geld; elke uitbetaling op kwartaalbasis levert PLO namelijk SRD 66.000 op. Sidhoe stelt dat al die inhoudingen door PLO uiteindelijk veel meer geld opleveren. De controle is naar zijn mening een voordegekhouderij. “De contactmannen (controleurs) van PLO zijn ook bushouders. Sommigen van hen leveren zelfs dubbele diensten door ook nog aan schoolvervoer te doen. De PL-contactpersoon B.G. heeft 2 bussen die al langer dan 2 jaren niet meer rijden en toch ontvang hij zijn brandstofcompensatie op tijd.”

Controle biedt geen soelaas
Sahadew-Lall vindt de term controle totaal ongepast. Een controle die de chaos alleen maar verergert, kan niet als controle getypeerd worden. In geval van de inhouding van SRD 5.000. heeft PLO als reden opgegeven dat de bus van J.M. in een bepaalde periode niet gereden heeft. “Als je je bus gaat vervangen, neemt het wat tijd voordat je de nieuwe beschikking op het ander kentekennummer krijgt. Maar ik vind dit geen valide argument voor die inhouding. Hoe gaat PLO bewijzen dat die bus niet gereden heeft? Het is een situatie die veel vraagtekens oproept.” Sahadew-Lall ziet geen nut van de controle, aangezien de particuliere bushouders slechts voor 4 ritten brandstofcompensatie ontvangen (zonder een verhoging), de bustarieven achterhaald zijn en de benzineprijzen drastisch gestegen zijn. “De controle van zowel PLO als OWT&C deugt niet, het is nattevingerwerk. Als SBO de bevoegdheid had om de uitbetaling te verrichten, zou ik als voorzitter niets inhouden van de bushouders”, aldus Sahadew-Lall.

KSR