Zondag 16 juni 2019

1Parea houdt ondertekeningsessie 1Woensdag hield het bestuur van Parea Suriname een ondertekeningsessie te Zus en Zo. Werkgevers konden een verklaring tekenen, waarbij werkgevers zich committeren dat zij binnen het bedrijf de werknemers, die behoren tot de LBGT-gemeenschap, gelijkwaardig behandelen. Door deze actie streeft Parea ernaar dat dezelfde rechten worden verkregen voor deze doelgroep als de hetero collega’s, zegt Juan Pigot, voorzitter van Parea, doelend op zaken onder meer als pensioenen en verzekeringen. Volgens de wet is de huidige situatie zo dat bij partnerschappen wordt uitgegaan van man en vrouw. Pigot streeft met zijn organisatie dat ook mensen behorend tot hetzelfde geslacht als partners volgens de wet worden aangemerkt.

Met de ondertekeningsessie wil Parea discriminatie op de werkvloer terugdringen. “We willen dat de werkgevers zich ervoor inzetten dat dat niet gebeurt”, zegt Pigot. Steeds meer bedrijven werken met een code of conduct, wat inhoud dat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van seksuele oriëntatie. In 2016 heeft Parea in Suriname de Workplace Pride Conferentie gehouden. Het doel van deze conferentie was het stimuleren van diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer. Eén van de uitkomsten van de conferentie was het opstellen van de “Verklaring van Paramaribo”, welke een actieplan bevat. Het actieplan kan bedrijven helpen om daadwerkelijk inclusief en niet discriminerend te zijn voor alle medewerkers.

RB