Donderdag 24 januari 2019

1Wildplassen tegengaanDe inrichting van de Dr. Sophie Redmondstraat (Ondro Bon) als eindhalte voor particuliere bushouders vordert gestaag. Nabij de Hofstraat is er een aanvang gemaakt met de bouw van openbare toiletten. De accommodatie is klein, het zal de behoefte van de drommen passagiers niet kunnen bevredigen.
Wildplassen is een vorm van verstoring van de openbare orde. Het veroorzaakt stankoverlast en het mogelijk zichtbaar maken van geslachtsdelen. Het is de regering, vooral het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, te doen om het fenomeen van het urineren in het openbaar tegen te gaan. Er wordt nagegaan hoe het voornemen te verwezenlijken. Daarbij wordt niet zo zeer gedacht aan het strafbaar stellen van het urineren tegen een boom, lantaarnpaal, langs de weg of in een portiek. Naast het bouwen van openbare toiletten op daarvoor in aanmerking komende plaatsen, wordt getracht om horeca en andere bedrijven zover te krijgen dat zij hun toiletten toegankelijk maken voor het publiek. Maar het idee is sceptisch ontvangen. Ondernemers stellen zich op het standpunt dat het een hele organisatie met zich meebrengt, extra personeel en veel kopzorgen.

Menselijk gedrag
Gebruikers van openbare toiletten zien er doorgaans tegenop om te betalen voor de dienstverlening. Het gebruikmaken van een openbaar toilet kost tegenwoordig minsten SRD 2,50. Deze obstakels zouden eventueel overwonnen kunnen worden, maar het fatsoen van de burgers is een enorme sta in de weg. Het toiletgedrag van de mannen vooral is ‘mensonterend’. Vandalisme binnen de kleine kamer is een gewoonte.

HD