Zaterdag 20 april 2019

Suva (4)De Surinaamse Vereniging van Accountants (Suva) is gisteren van start gegaan met een tweedaagse internationale conferentie, welke gehouden wordt in de ballroom van Torarica. Dit, in samenwerking met de International Federation of Accountants (IFAC) en Institute of Chartered Accountants of the Caribbean (ICAC). Bij dit evenement wordt het accent gelegd op de financieel-economische sector van Suriname, alsook die van het Caribisch gebied. Bijkans 200 actoren maken deel uit van dit evenement. Zo zal onder andere de minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), Stephen Tsang, de voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Jenny Simons, de directrice van de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname NV, Wonnie Boedhoe, de directeur van IFAC, Joseph Bryson, en de ICAC-president, Anthony Pierre een presentatie verzorgen rondom het thema “The next steps for the accounting profession in Suriname.”

Hans Girjasing accentueerde voorafgaand aan deze conferentie dat deze bijeenkomst een tweeledig karakter heeft. “Ten eerste willen we iedereen (bedrijven/ondernemers/bankiers), die op welke wijze dan ook gerelateerd is aan financiën bewust maken over datgene wat ons te wachten staat in verband met de Wet op de Jaarrekening, welke reeds is ingevoerd.” Volgens Girjasing beoogt Suva eveneens de internationale positie van Suriname te verbeteren door onder andere het aandragen van relevante wetgeving. “Suva is op dit ogenblik bezig met de voorbereiding voor het aanvragen van het lidmaatschap bij de IFAC. Als je als land lid bent van IFAC geeft het meer vertrouwen in het aantrekken van buitenlandse investeerders.”

Robert van Trikt, president van Suva, benadrukte dat er met IFAC onderhandeld is over de mogelijkheden om Suriname toe te laten treden tot het internationaal vlak. “Vanuit IFAC wordt er internationale standaarden uitgezet.” Naar zeggen Van Trikt moet de conferentie resulteren in een awareness, niet alleen voor de private en publieke sector maar ook voor de accountants. Hij merkt op dat Suriname internationaal geen goed imago heeft. Zo een aansluiting bij de IFAC zou dus een ommekeer teweeg kunnen brengen. “Daarom hebben wij gepoogd om tijdens deze conferentie allemaal onderwerpen te presenteren die de toekomst zullen bepalen. Dit betekent dat dit impact heeft op de hele gemeenschap”, aldus Van Trikt.

KSR