Zaterdag 20 april 2019

1 JusPol bespreekt vergunningplicht massagesalons met districtscommissarissen (Copy)Massagesalons, bordelen, houtkapbedrijven, de visserijsector etc. zijn allemaal gebieden die blijkbaar te maken kunnen hebben met mensenhandel en mensensmokkel. Regeringen op regeringen hebben hiermee te maken gehad, maar het bleef wel vaak bij geruchten. De minister van Justitie en Politie werd onlangs door journalisten op een persconferentie gevraagd naar de legaliteit van massagesalons en bordelen in Suriname. Het is publieksgeheim dat mensensmoklel en mensenhandel zich ook op deze gebieden plaatsvinden. Echter is er geen geleverd bewijs over de accuraatheid van dit gerucht dat al jaren de ronde doet. “Het is niet zo dat men nooit bezig is geweest om te onderzoeken. Die aanscherping zal nu plaatsvinden”, stelt minister Getrouw tegenover de pers. Over de illegaal binnen gekomen buitenlanders, die mogelijk ook slachtoffers zijn van messenhandel, stelt Getrouw het volgende. “Wat doen wij als overheid? Hoe reageren wij erop? Mensen worden in de gelegenheid gesteld om zelf het verzoek te doen voor legalisatie”, stelt Getrouw.

Het ministerie is momenteel in discussie met de districtscommissarissen over het wel of niet vergunningplicht stellen van massagesalons. Volgens Getrouw is er ook op dit gebied in het veld onderzoek gaande. Prostitutie is in principe in de wet verboden, maar altijd gedoogd. Als mensen zich op een vrijwillige basis aandienen voor escortservice, kan volgens Lucretia Redan, directeur Operationele Diensten, daar geen verbod op komen.
Ten aanzien van bordelen is bekend dat niemand daar een vergunning voor aanvraagt. “We zitten allang in de samenleving. Ik kan me niet herinneren dat er ooit een vergunning is aangevraagd voor een bordeel. Het wordt aangevraagd voor een bar dancing. Daar is waar mensen informeel en formeel mekaar ontmoeten. Onder de mom van bar dancing vinden soms bepaalde activiteiten plaats. Maar niemand krijgt een vergunning voor een bordeel”, stelt Redan. Volgens Getrouw wordt er in zulke gevallen opgetreden door de politie, gezien de vergunninghouders zich niet houden aan hun vergunningsvoorwaarden.

Volgens Redan is er hier echter een spanningsveld. Aan de ene kant vervult dit een behoefte binnen de samenleving. Aan de andere kant is de legaliteit ervan discutabel. Tevens is de manier waarop zaken achter de schermen plaatsvinden ook ter discussie. De autoriteit stelt dat er genoeg handvaten, (regels) moeten zijn om te kunnen blijven controleren wat er daadwerkelijk gebeurd in de massagesalons/bordelen.

Kavish Ganesh