Maandag 18 februari 2019

Tot zover heeft Suriname USD 60 miljoen gebruikt uit Indiase LoCDe Surinaamse autoriteiten hebben tot nog toe bijkans USD 60 miljoen benut uit de Line of Credit (LoC) van India. Dit deelde Joan Ilahi, die deel uitmaakt van de werkgroep ‘Focalpoint voor de kredietlijn van India’ op het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza), mee tijdens de allereerste Business Circle van de Suriname India Chamber of Commerce and Industry (SICCI). In de werkgroep van Buza zijn eveneens vertegenwoordigd het ministerie van Financiën, Bureau voor de Staatsschuld en het Kabinet van de Vicepresident. De allereerste LoC geschiedde in 1992. De tweede LoC werd gesloten in 2003 voor een bedrag van USD 10 miljoen ten behoeve van de renovatie van de waterpompstations, oprichting stalenwalserij en 14 graafmachines. In hetzelfde jaar werd eveneens USD 16 miljoen aangewend voor het opzetten van een transmissielijn, levering van bulldozers, trucks, graafmachines, communicatieapparatuur en zonnelantaarns. Met de LoC van USD 10.4 miljoen in 2004 kon de tweede fase van het pompgemalenproject gestalte krijgen. De Indiase kredietlijn werd ook gebruikt voor de aanschaf van brandweerequipment, kustapparatuur netwerk en 3 helikopters. In 2015 werd de LoC opgevoerd naar USD 50 miljoen welke besteed werd aan diverse projecten, voerde Ilahi aan.

“We zitten nu met een kredietfaciliteit van India van USD 100 miljoen.” Volgens Ilahi heeft Suriname tijdens een Indiaas ministerieel bezoek in 2017 USD 30 miljoen erbij gehad. Ook tijdens het recentelijk Indiaas staatsbezoek op 20 juni 2018 is er wederom USD 20 miljoen aangeboden voor de solarprojecten in het binnenland. Er zijn daarnaast leenovereenkomsten getekend voor 2 projecten: het upgraden van het transmissienetwerk van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) voor USD 27.5 miljoen en het onderhoud van 3 helikopters voor USD 3.5 miljoen. “Uit de kredietlijn van USD 100 miljoen moeten we ruim USD 37 miljoen nog aanbesteden”, aldus Ilahi.

KSR