Zaterdag 15 december 2018

De Imeao-studenten willen kwalitatief onderwijs en een onmiddellijk herstel van de vele issues (foto: Anil Ramkumar)

De Imeao-studenten willen kwalitatief onderwijs en een onmiddellijk herstel van de vele issues (foto: Anil Ramkumar)

Niet alleen de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben bezwaar getoond tegen de ad hoc beslissingen van de onderwijsminister Robert Peneux, inzake de nieuwe regelingen op het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao), maar ook de studenten van deze opleiding. Een groep van deze Imeao-studenten heeft zich woensdag in het BvL-centrum verzameld voor een persconferentie om hun grieven kenbaar te maken aan de samenleving. Zij merken namelijk op dat niet een ieder op de hoogte is van datgene wat zich daadwerkelijk afspeelt op de Imeao-scholen. De studenten, die tevens actief zijn in het studentenbestuur van hun desbetreffende opleidingsinstituut, beklemtonen dat zij niet geïnstrueerd zijn door vakbondsleider Wilgo Valies om zo een initiatief te nemen. Zij willen slechts aandacht voor de vele problemen waarmee zij te kampen hebben. Vandaag omstreeks 08:00 uur zullen zij samen met hun wettelijke vertegenwoordigers bij de minister aankloppen om duidelijkheid te vragen over hetgeen zich thans voltrekt.

Kwaliteitsderving
Een student van Imeao 2 is van mening dat er totaal geen rekening wordt gehouden met de toekomst van jongeren. Zij ziet graag dat de kwaliteit van de Imeao-opleiding niet ten onder gaat. “Imeao is een doelgerichte school en toch wil Adekus (Anton de Kom Universiteit van Suriname, red.) ons niet. Als de stage van 2 maanden niet meer doorgaat, wat voor bagage zullen wij dan hebben? Wilt men ons zeggen dat we 2 maanden dan thuis moeten zitten? We hebben teveel problemen. Er moet een change komen! Er is nu teveel chaos op de scholen en een gebrek aan communicatie.” Zij vindt het onacceptabel dat het onderwijsministerie opeens met nieuwe regelingen komt, terwijl het jaarprogramma reeds is vastgesteld.

Gebrek aan lesmateriaal
Een ander student van Imeao 5 deelde mee dat hij bijkans SRD 300 moet ophoesten aan “schoolgeld”, terwijl er geen lesmateriaal wordt meegegeven. “Ieder keer als we lessen moeten volgen, moeten we kopiëren.” Hij merkt op dat er momenteel geen studentenprijzen gehanteerd worden. “Iedereen heeft het nu moeilijk. Als we schoolgeld betalen, moeten we ook lesmateriaal krijgen.” Op Imeao 5 is er overigens geen ICT-lokaal waar de derdejaarsstudenten het vak Computerboekhouding kunnen beoefenen. “Imeao 5 bestaat al 3 jaren en in al die jaren hebben we niet eens een ICT-lokaal.” Deze student beweert dat de directie van zijn opleidingsinstituut medewerking heeft gevraagd van het ministerie, echter tevergeefs. “Hoe moeten we zo verder gaan?” Hij vindt het een kwalijke zaak dat de minister iedere keer een nieuwe manier bedenkt om het leven van de studenten te bemoeilijken.

Leraren zijn gedemotiveerd
Het clusteren van vakken roept vraagtekens op bij een scholier van Imeao 1. Indien de clustering van de vakken geïmplementeerd wordt, betekent het dat de uniformiteit op de Imeao-scholen tot het verleden zal behoren. Het gevaar hiervan is dat leraren zonder enig obstakel studenten kunnen benadelen of juist bevoordelen. Een student van Imeao 3 vindt het walgelijk dat er alle nodige voorbereidingen worden getroffen voor de proefwerken, terwijl er doodleuk verteld wordt dat de repetities geen voortgang kunnen vinden. De Imeao-studenten verkeren momenteel in hun repetitieperiode, echter is er vanuit de onderwijsgevenden een sit-down-actie gaande waarbij de leraren slechts tot 10:00 uur op de Imeao-scholen aanwezig zijn zonder dat zij hun werkzaamheden uitvoeren.

KSR