“Vooralsnog is er geen ontslagvergunning verleend”

1Vooralsnog is er geen ontslagvergunning verleend_Tijdens de spoedpersconferentie van vakbondsleider Wilgo Valies op woensdag is er een brief gepresenteerd door Ahilia Welles, welke afkomstig is van het ministerie van Arbeid. Welles, die inmiddels geen onbekende is binnen het onderwijs, behoort tot de categorie leraren die op 12 september 2017 abrupt geconfronteerd is met een dienstbeëindiging door de Stichting Onderwijs der Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS). In de voornoemde brief, welke van 5 december dateert, staat uitdrukkelijk dat er vooralsnog geen ontslagvergunning is verleend aan EBGS, aangezien er momenteel een rechtszaak gaande is over deze kwestie waarvan de aanvraag pas op 15 november 2017 is ingediend. “Je moet eerst een ontslagvergunning aanvragen voordat je iemand de laan uitstuurt. En dat heeft EBGS niet gedaan! EBGS heeft niet eens voldaan aan de opzegtermijn van één maand bij het ontslaan van de betrokken leerkrachten per 1 oktober 2017”, beklemtoont Valies. Dit voorval is volgens Valies het zoveelste bewijs dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) niet gericht is op kwaliteit maar op rancune. “Hierdoor hebben de leerlingen bijkans 6 weken geen les gehad; je hebt niet eens een vervanger, maar ye bigin jagi. Mevrouw Welles heeft bovendien een diploma!” Bij het geval van Welles had het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) een verklaring afgestaan aan het ministerie met de mededeling dat er in een bepaalde periode het diploma uitgereikt zou worden. “Betrokkene heeft in augustus 2017 haar diploma behaald, terwijl men rondvertelt dat zij geen diploma heeft. Deze verklaring is aan 23 studenten afgegeven, maar alleen EBGS wilde niet hiermee werken.” De vakbondsleider verbaast zich dat Mildred Demon, voorzitter van EBGS, op deze wijze het kind centraal stelt en dat de onderwijsminister Robert Peneux zijn voornemen voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs op deze manier wil bewerkstelligen.
KSR

error: Kopiëren mag niet!