Woensdag 15 mei 2019

Het Hof van Justitie heeft maandag de onmiddellijke invrijheidstelling van de aspirant politie-agent R.A. bevolen. Deze politieman, die te werk gesteld is op de afdeling Vreemdelingendienst, werd op vrijdag 1 maart 2019 in verzekering gesteld ter zake verduistering. Uit het onderzoek blijkt dat deze politieman heeft erkend een strafbaar feit gepleegd te hebben. Een kennis van hem had USD 4000 aan deze politieman afgestaan om dit zorgvuldig voor hem te bewaren. Toen de aangever na enige tijd weer naar zijn geld vroeg, hield de politieman hem steeds aan het lijntje. Uiteindelijk stapte de aangever naar de politie en deed aangifte tegen R.A. In deze zaak heeft de politieman een regeling getroffen, waarbij hij een voertuig heeft afgestaan ter compensatie van de schuld die openstond. Ondanks deze regeling meende het Openbaar Ministerie (OM) om de politieman niet in vrijheid te stellen. Advocaat S. Ramman had alle stukken betreffende de schadevergoeding reeds overgelegd bij de voorgeleiding bij de officier van justitie. Desondanks bleef de gevangenhouding gehandhaafd, omdat het OM vond dat er een oude aangifte van december tegen deze politieman nog onderzocht moest worden.

Op de dag van de voorgeleiding had de raadsman ook een verzoek op basis van artikel 54A Wetboek van Strafvordering tot voorlopige invrijheidstelling ingediend bij de rechter-commissaris. De rechter-commissaris wees het verzoek van de advocaat af. De advocaat tekende hiertegen beroep aan en gaf bij de behandeling aan dat het OM de oude aangifte eerder geen opsporingsprioriteit had gegeven en thans een andere grond van inverzekeringstelling gebruikt om de politieman langer aan te houden. De advocaat concludeerde misbruik door het OM nu de aanhoudingsgrond van de verduistering tegen de politieman werd gebruikt om hem langer aan te houden, terwijl in die zaak reeds een schadevergoedingsregeling is getroffen. Namens zijn cliënt is Ramman in beroep gegaan bij het Hof en werd het verzoek gisteren in behandeling genomen. Het Hof heeft maandag 11 maart de onmiddellijke invrijheidstelling gelast.

Saskia Bandhan