Woensdag 12 december 2018

Sunil Oemrawsingh

Sunil Oemrawsingh

In zijn reactie op het standpunt van de eerwaarde bisschop Karel Choennie bewijst Sandew Hira andermaal dat hij geen greintje besef heeft van de Surinaamse cultuur van respect en normen die de toets van oprechtheid kunnen doorstaan. ‘Geen enkele persoon, Surinamer zijnde of daadwerkelijk verbonden met de Surinaamse samenleving, zou ooit kunnen denken dat hij ongestraft de bisschop van de katholieke kerk, die het meeste respect in het licht van morele waarden geniet, zou kunnen beschuldigen van gebrek aan moraal. Nog erger, wanneer de beschuldigende vinger afkomstig is van geen ander dan die de akte van straffeloosheid wenst te verheffen tot norm van onze totale samenleving in stede van de nu geldende normen van respect voor wet en recht en medegevoel voortvloeiend uit daadwerkelijke oprechtheid.’ Zo spreekt Sunil Oemrawsingh, voorzitter van de Stichting 8 December 1982, zijn afschuw uit over de uitspraken van Sandew Hira.

‘Bewust verzwijgt Hira dat de bisschop in zijn schrijven aan “zijn” comité heeft aangegeven dat het Bisdom de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht respecteert en dat het proces ongehinderd voortgezet dient te worden en dat elke vorm van bijdragen aan het proces van waarheidsvinding en gerechtigheid plaats moet vinden binnen de constitutionele contouren van ons land. Voor wie het eerder nog niet duidelijk was, is het nu helder en klaar, Hira wordt ingezet door de verdachten om de rechtsstaat, voor een bordje linzensoep, op een andere manier te ondermijnen dan hun eerdere pogingen. De nabestaanden onderwerpen zich aan de onafhankelijke eis van de auditeur militair en het eerlijk en rechtvaardig vonnis van de Krijgsraad. De monseigneur is een boegbeeld voor de Surinaamse samenleving en wij tolereren geen enkele aanval van ene Hira op de bisschop’, aldus Oemrawsingh.