Vrijdag 20 april 2018

HEM SurinameDe bijkans 120 werknemers tellende HEM Suriname NV heeft van de week wat interne strubbelingen gehad. Er zijn 33 werknemers van het bedrijf onlangs ontslagen vanwege deelname aan een vakbondsvergadering. Volgens John Nasibdar, die momenteel leiding geeft aan de vakbond binnen de HEM, hebben enkele misstanden geleid tot het moeten organiseren van een spoedledenvergadering. Nasibdar fungeerde onder leiding van Freddy Brug als adviseur van de bond.

Volgens Nasibdar is hij, na het heengaan van Brug, op een bestuursvergadering als voorzitter aangenomen. “Wij zijn in een alv gegaan, en mijn voorzitterschap is tot twee keren toe bekrachtigd. Wij hebben vervolgens en brief gestuurd naar de directie om ons te ontvangen. De directeur heeft vanaf het begin geweigerd om de bond te ontvangen voor een kennismaking. Intussen komt de directie met nieuwe maatregelen op de werknemers, terwijl in de cao is opgenomen dat zaken in overeenstemming met de bond moeten gebeuren”, stelt hij.

Direct na de convocatie voor de vergadering van de bond op 12 mei heeft de directie van HEM ook een mededeling uitgebracht, waarin werd aangegeven dat er zonder overleg en zonder toestemming van de werkgever, en zonder vermelding van een aanvangstijd van de vergadering, tijdens werktijd geen vergadering kan worden bijgewoond. “Elke medewerker die zonder toestemming het werk neerlegt om de vergadering bij te wonen, maakt zich schuldig aan dienstweigering”, stond in de mededeling.

Ondanks deze mededeling werd de vergadering op dinsdag door 33 werknemers van HEM bezocht. Het gevolg was dat de directie zich aan haar woord hield en staande de alv op de dienstweigering reageerde met het ontslaan van de werknemers. De ontslagbriefjes werden per deurwaardersexploot aan de werknemers overhandigd. “Meneer Nasibdar accepteer ik niet als voorzitter. Hij heeft zich bij ons aangemeld als nieuwe voorzitter, zonder dat er verkiezingen zijn geweest”, stelt HEM-directeur Stan Franker. “Ik werk niet met mensen die frauduleus te werk gaan. In zijn kennismakingsbrief staan er ook alleen maar leugens. Er is nooit een verkiezing geweest. Zelfs leden van de bond wisten niet dat zij een nieuwe voorzitter hadden”, stelt Franker.

Volgens Franker handelt HEM naar internationale normen en waarden. “Wij doen graag zaken met mensen die dezelfde normen en waarden aanhangen. Het moment zij volgens hun eigen statuten vergaderen en hij wordt verkozen, moet ik het accepteren. Er is nu een bestuur dat door achterkamerpolitiek is gekomen”, stelt de directeur. Bij verkiezingen moeten andere werknemers van het bedrijf/leden van de bond naar Franker zijn oordeel de kans krijgen om zich kandidaat te stellen. Zo werkt de democratie. In dit geval zou Nasibdar als enig kandidaat enkele leden hebben overgehaald om hem te ondersteunen.

Voor Franker was er geen andere uitweg dan te reageren met een uiterste maatregel op een uiterste actie van de werknemers. “Mensen die ik niet kan vertrouwen, kan ik niet mee werken. Als je dit met zachtheid aanpakt, lopen zij volgende maand ook precies zo weg. Er zijn een paar erbij die misschien beïnvloed zijn geworden. Afhankelijk van hun verhaal kunnen zij de kans krijgen om opnieuw te solliciteren bij HEM”, aldus de directeur.

Kavish Ganesh