Dinsdag 19 februari 2019

VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien blijft erbij dat een diepgaand onafhankelijk onderzoek door de Centrale Landaccountantdienst (Clad) moet worden verricht rondom de afkeuring van de financiering van het Academisch Medisch Centrum (AMC). De politicus vindt dat de regering verplicht is duidelijkheid te verschaffen aan de samenleving, omdat het land zowel nationaal als internationaal te schande is gezet. “Wij moeten de zaak niet met de mantel der liefde bedekken, maar bij geconstateerde onregelmatigheden zullen consequenties niet mogen uitblijven”, zegt de VHP’er aan Dagblad Suriname. Een motie van de oppositie hiertoe is eerder in De Nationale Assemblee gesneuveld, maar een soortgelijke motie van de coalitie is wel aangenomen. De regering is nu in nauw overleg met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, de Islamic Development Bank (IsDB) en het Opec Fonds voor Internationale Ontwikkeling (OFID) om te brainstormen of hetzelfde plan op dezelfde locatie zal doorgaan. Twee andere mogelijkheden zijn een ander ontwerp op dezelfde locatie of een compleet ander ziekenhuis op een andere locatie. Gajadien vindt dat de regering te lichtvaardig omgaat met de mededeling van de IsDB, terwijl de bouw van nieuwe poliklinieken voor de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) ook onderdeel is van het gezondheidszorgproject dat door de IsDB wordt meegefinancierd. Bij drie van de vier poli’s is de bouw nog niet begonnen. “De bouw van de RGD-poli’s loopt nu ook gevaar, omdat de co-financiers zich nu ook terug zouden kunnen trekken. Wij moeten waken dat de belangen van de samenleving beschermd worden. Het is daarom onacceptabel dat het niet schriftelijk doorgeven van de wijzigingen aan de IsDB als een ambtelijke omissie wordt gezien”, aldus de politicus.

Nu richting zesde ontwerp
De politicus voert aan dat het duidelijk is dat vanaf het projectidee er diverse fouten zijn gemaakt. In april 2014 is het ontwerp voor het eerst gewijzigd, nadat een memorandum of understanding in 2013 was ondertekend. Het ontwerp waarvoor gekozen is door het AZP en Volksgezondheid is niet doorgegeven aan Financiën en Centrale Bank van Suriname, toen Gillmore Hoefdraad nog als governor de vertegenwoordiger was bij IsDB. Het ontwerp is gepresenteerd aan president Desi Bouterse, De Nationale Assemblee en op 13 oktober 2014 aan de gemeenschap, bij het startsein. “Nu gaan wij richting het zesde wijzigingsvoorstel van het AMC-project, omdat Hoefdraad de zaken niet goed heeft gemonitord. Toen de bank in april in een brief de mededeling deed dat zij zich terugtrekt uit dit project en Hoefdraad gelijk zei dat er koppen zouden rollen, heb ik helaas tot nu toe niet gezien welke koppen gerold zijn. Het is een hele keten waar wij zien dat deze regering twee problemen heeft: men ontbeert als eerste de deskundigheid om goede projecten te leiden. Kijk maar naar hoeveel grants aan Suriname zijn gegeven, maar geen van de projecten kan van de grond komen. Ten tweede gebeurt alles in het kader van corruptiefacilitering”, aldus Gajadien.

IsDB een no-nonsense bank
De bank heeft in december 2017 aangegeven dat de overeenkomst opnieuw opgesteld moest worden en heeft de overheid tot maart 2018 de tijd gegeven om dit te doen, wat zij niet heeft gedaan. Dit heeft geleid tot het stopzetten van de financiering. Gajadien benadrukt dat de IsDB geen filantropische instelling is die gelijk bij elke twijfel de stekker eruit trekt. Dat is nu ook niet gebeurd.

Faisel Rasoelbaks