Woensdag 20 februari 2019

Diverse aspecten spelen rol bij uitrekenen van de armoedegrensDoctor Rosita Sobhie heeft in een seminar over ‘Armoedemeting in sociaal- economisch perspectief’ op het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) gesproken over haar proefschrift ‘Measuring poverty in Suriname; A systematic research on concepts and measurement methods’ welke dient als een raamwerk om de incidentie en de onderliggende oorzaken van dit fenomeen in kaart te brengen. Zij heeft zich onder andere gefocust op tal van aspecten die voor een armoedemeting nodig zijn. “Suriname heeft een heel gevoelige economie waarbij we een aantal recessies hebben gehad. Het is een economie die in een transitiefase zit”, stelde zij. Bij haar onderzoek heeft zij namelijk gekeken naar gebieden, zoals randdistricten ten opzichte van de urbane gebieden, waarbij je kunt zien dat men ergens uit de recessie groeit, maar dat sommige delen worden achtergelaten. Wat Sobhie in haar onderzoek heeft meegenomen, zijn dus de diverse subgroepen, etnische groepen, maar ook diverse huishoudens met een vrouw als hoofd of een man en de diverse huishoudens qua locatie. Dit heeft zij gedaan niet zozeer om de verschillen aan te geven, maar meer om te kijken waar de beperkingen liggen. Een ander aspect is de enorme populatie groei. “Als je kijkt van 1980 naar nu, dan zie je bijna een verdubbeling van de bevolking, wat betekent een verdubbeling van de workforce. Dit aspect zie je niet in de discussie voorbijkomen, maar is heel belangrijk omdat je moet nagaan in welke mate we deze groep gefaciliteerd hebben in het ontwikkelen van nieuwe baansectoren.” Een zeer belangrijk aspect is verder het onderwijsniveau van de huishoudens. “Je ziet dat het armoederisico vermindert, omdat het iets is dat de positie op de arbeidsmarkt verandert. Onderwijs werkt bepalend op de armoedepositie. Tenslotte heb je de karakteristieken van een huishouden, waar gekeken wordt naar de grootte van het huishouden, de familiestructuur etc.” Overall stelde Sobhie dat er een aantal meettechnieken zijn, van inkomen, consumptie, materiële deprivatie (gangbare levensstandaard niet kunnen veroorloven) naar multidimensionaal met verschillende data sets, waarbij de resultaten niet ver van elkaar liggen. “Wat we kunnen halen uit de informatie is dat het een goede basis vormt voor verdere discussie “, aldus Sobhie.

Daniel Lachman, directeur van het IGSR, gaf aan dat de relevantie van het proefschrift van Sobhie uiteindelijk naar voren komt in haar conclusie, die aangeeft dat er meerdere indicatoren meegenomen moeten worden als we daadwerkelijk armoede willen meten in Suriname. Daarnaast heeft dit proefschrift ook bijzondere waarde, daar het ook een sociale relevantie heeft, te weten armoedebestrijding. Het komt volgens de IGSR-directeur heel zelden voor dat mensen deze twee zaken in hun PhD traject kunnen combineren. De Hakrinbank heeft het belang van dit proefschrift ingezien en heeft gemeend een bijdrage te leveren door de publicatie daarvan te sponsoren.

NK