Donderdag 21 maart 2019

Mahinder Jogi

Mahinder Jogi

VHP-parlementariër Mahinder Jogi vindt het onterecht dat enkele zogenaamde anonieme structuren binnen de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) wegens enge politieke belangen proberen om de nieuwe zittingstermijnregeling voor politiek-bestuurlijke functies, die de partij wenst door te voeren op het aanstaande partijcongres van 11 maart, te gebruiken om hardwerkende en goed presterende partijleden weg te houden van belangrijke functies. “Die bron moet ook zeggen dat Jogi presteert. Mensen die nu een partijpolitieke of partij-bestuurlijke functie vervullen, zullen bij de ingang van de zittingstermijnregeling beschouwd worden al voor de eerste keer zo een functie te hebben bekleed. Dat betekent dat zij nog een termijn in dezelfde functie mogen. Alle huidige DNA-leden mogen bijvoorbeeld voor nog één keer parlementariër worden, Jogi ook”, zegt de VHP’er, die nu in zijn vierde termijn in De Nationale Assemblee (DNA) zit, aan Dagblad Suriname. De volksvertegenwoordiger uit Saramacca voert aan dat bepaalde partijleden de kandidatuur op DNA-kandidatenlijsten slechts als een middel zien om binnen de grote politiek te komen. Zij vergeten volgens hem echter dat parlementariërs na te zijn gekozen, actief moeten zijn in hun district en de belangen van zijn of haar district ook in het parlement moet behartigen. Dat is waarom hij al vier termijnen in Saramacca is gekozen. Vandaar dat in de zittingstermijnregeling ook een nuance is opgenomen dat degenen die heel slecht hebben gepresteerd, zelfs na hun eerste termijn niet meer op de kandidatenlijst zullen worden geplaatst. Het uiteindelijke doel is om kwaliteit af te leveren voor de politiekvoering. Anders is er volgens hem ‘helemaal geen verschil met de Nationale Democratische Partij (NDP) die a la dol ondeskundige mensen zitting laat nemen in het parlement’.

Ook Santokhi mag maar nog 1 keer partijvoorzitter worden
Jogi vergelijkt de situatie ook met de positie van partijvoorzitter Chan Santokhi, die inmiddels in zijn tweede termijn zit als VHP-voorzitter. Met de ingang van de nieuwe regeling zou slechts de huidige zittingsperiode worden geteld, waardoor Santokhi voor nog één keer deze functie mag bekleden. Indien deze regeling inderdaad met terugwerkende kracht kon worden ingevoerd, zou dat volgens hem ook betekenen dat Santokhi na de huidige termijn, mag fluiten naar de voorzittersstoel.

‘Mensen zien het werk niet’
“Je werkt constant, maar wensen zien het werk niet. In verband met het partijcongres ben ik de laatste dagen continu op straat. Ik ben al geweest naar Peperhol en Calcutta en nu ga ik naar Kampong Baroe en Maho om de briefjes te brengen voor kernen. Mensen die het werk wel zien, hebben Santokhi daarom ook gezegd dat ‘als u Jogi vijf keren moet zetten, u dat ook moet doen, want hij presteert’”, stelt Jogi. Op 11 maart houdt de VHP een partijcongres. Enkele agendapunten van het congres zijn onder andere het toelaten van Sidik Moertabat tot lid van het hoofdbestuur, goedkeuring van verslagen van 2016 en de wijzigingen van de statuten en huishoudelijk reglement. Verder wil de VHP het vormen van kernen vergemakkelijken. Tot nu toe kan je een kern vormen met minimaal 50 leden. Met de wijziging kan een kern al met 25 leden gevormd worden. Ook wil ze uitzonderingen maken dat een kern met personen die buiten zo’n kerngebied woonachtig zijn, gevormd kan worden.

FR

Meer Binnenlands Nieuws