Maandag 18 maart 2019

De Diabetesvereniging Suriname (DVS) organiseert op donderdag 22 februari 2018 een thema-avond getiteld ‘Wondverzorging en Diabetes Mellitus’. DVS is een patiëntenvereniging van diabeten. Zij nodigt elke maand specialisten of deskundigen uit om een voor diabeten belangrijk onderwerp te bespreken.
De algemene ervaring leert dat diabetes een snelgroeiende chronische ziekte in ons land is. Surinamers zullen volgens de DVS met z’n allen moeten proberen het hoofd hiertegen te bieden. Voorlichting, educatie, awareness inzake behandeling en preventie zijn daarbij primair. Het krijgt weinig aandacht en investering die het behoeft. De cijfers geven aan dat 10% van de Surinaamse bevolking diabeet is. Andere cijfers staan op 15%, maar misschien is het ook 30%. Een heleboel mensen erkennen het niet. Sommigen weten het niet”, stelt secretaris Angelika Namdar. De bijeenkomst start om 18.00 uur in De Mantel aan de Verlengde Keizerstraat.