Maandag 25 maart 2019

Er zijn in DNA beschuldigingen geuit aan het adres van de voormalige minister van OWT en C die net is vervangen. Deze minister heeft de politie middelen ontnomen om te werken, waardoor rovers hun gang konden gaan om de burger te mishandelen en te beroven. Het kan aangemerkt worden als een samenzwering met de rovers tegen de rechtgeaarde burgers van Suriname. Deze minister is constant door zijn hele ministerschap heen ervan beschuldigd een scheve schaats te hebben gereden. Evenals een andere partijgenoot leek ook hij alleen voor corruptie naar dit ministerie te zijn getogen. De eerste minister van de NDP in deze regeerperiode (beginnende bij 2010) zou volgens de geluiden in de wandelgangen, de staatskas ettelijke miljoenen en zelfs de miljard USD overschrijdend lichter hebben gemaakt al dan niet in vereniging met anderen. Ook hij moest heel snel tegen zichzelf beschermd worden, het was net een pedofiel onbewaakt in een peuterklas. Hij zou zich links en rechts, met handen en voeten, hebben vergrepen aan de staatskas. De vraag ‘pe a moni de’ is voor een groot deel aan hem gericht, maar het is nooit beantwoord. In een tijd waar Suriname schokkenbrekers nodig had om turbulentie te doorstaan, werd deze juist gesloopt door deze figuren. Er is door de regering van Suriname nooit een onderzoek beloofd in de wandaden die op OW en op andere ministeries in de periode 2010-2015 zich hebben voorgedaan, integendeel bleek steeds dat men ook op de staatsradio bleef zeggen dat men mag stelen, omdat met niet minderwaardiger is dan NF en die zouden ook hebben gestolen. De regering die nu aan zet is, heeft nooit onderzoek gepleegd naar grootschalige corruptie die ons als land armer heeft gemaakt. De rovers van de staatskas hebben het land Suriname neergehaald en vernederd, Surinamers moeten nu dokken als ze in het buitenland zijn. Deze rovers hebben Surinamers alle trots in internationaal opzicht ontnomen en ook hun president van wie ze zeggen dat ze van hem houden, hebben ze vernederd. Zij hebben de geschiedenis voor deze president geschreven en hoe zal hij worden herinnerd in de geschiedenis voor hetgeen hij in zijn periode als president heeft gepresteerd? De mensen die Suriname hebben vernederd zitten heel dicht op de president, en het wordt beweerd dat de president is gegijzeld door een aantal van zijn vrienden en financiers. Wat hem verlamt, is een dreigende veroordeling in het 8 decemberstrafproces en secundair ook nog beperkte mogelijkheden om de ingewikkelde zaken die komen met het regeren van een land in 2018 in samenhang te bekijken. Voor dit laatste is namelijk een conditio sine qua non een of meerdere voltooide academische opleidingen. Er worden ook daarom constant verkeerde keuzes gemaakt in het toevertrouwen van staatsambten aan personen, die steeds weer blijken alleen maar mooi Nederlands te kunnen praten. De vele reshuffelingen in de hele carrière beschouwd zijn illustratief. Er zijn landen waar regeringen het verdampte geld terug hebben gebracht, in het kleine Suriname is bekend waar en bij wie het geld van het volk zit, alleen zijn het juist de gijzelnemers van de hoogste executieve. Klagen over corruptie in Suriname is water naar zee dragen. Er zijn geen landen die volgen wat er in Suriname gebeurt, er zullen geen sancties volgen en wat er in Suriname gebeurt of niet gebeurt, haalt het wereldnieuws niet. In de media is het bericht verschenen dat functionarissen van de OAS hier op missie zijn om na te gaan in hoeverre Suriname erin geslaagd is om uitvoering te geven aan de door hem geratificeerde Inter-Amerikaanse Conventie tegen corruptie. Er zijn specifieke thema’s waarnaar nu door deze OAS-functionarissen uit het Mesicic-toezichtmechanisme wordt bekeken, niet het totaal plaatje. Er is geëvalueerd het aantrekken van personeel bij de overheid, de opleidingsniveaus en de bezoldiging van de ambtenaren. Hier is het een complete soep met balletjes. Er zijn specifieke functies waarvoor specifieke functievereisten zijn beschreven in Fiso, maar toch worden er incompetente mensen aangetrokken, alleen maar om politieke mensen te accommoderen. Het tweede onderwerp was de bescherming van klokkenluiders van corruptie, criminalisering, handelingen van omkoping. Ook hier is het een soep met balletjes. Er is vanuit de regering en de coalitie-DNA-leden een heel vijandige houding naar melders van corruptie, men vraagt steeds ‘kom met bewijs’, terwijl men weet dat burgers de machtsmiddelen en de wettelijke bevoegdheden niet hebben om bewijs te verzamelen. Men kan geen administratie in beslag nemen als burger. Klokkenluiders worden door de regering en door parlementariërs geïntimideerd en bedreigd op de staatsradio. Van klokkenluiders wordt een persoonlijke scan gemaakt en men begint te vertellen wat deze klokkenluiders op de lagere school hebben gedaan. Men opent een persoonlijke aanval op de klokkenluiders en de persman van de regering kan wat dit betreft wel op universiteiten worden uitgenodigd waar mensen worden opgeleid om op de man en niet op de bal te spelen. Men speelt dus ‘broko bana’ met klokkenluiders in Suriname. Dat bleek laatst ook met de beschuldiging van de 25 auto’s die door vrienden van Miranda worden gereden. ‘Praat niet, kom met bewijs’ was de verdediging van de fractieleider van de NDP. Deze benadering is beschermend voor daders en uiterst vijandig naar klokkenluiders. Indirect is het ook een boodschap naar de burgers. Zij moeten niet komen zeuren over corruptie door vrienden van de regeringspartij, want anders wordt je aangepakt en je hele leven wordt ontrafeld en dat is schandalig, onbeschaafd en crimineel, maar te begrijpen als mensen niet eens een mbo-opleiding hebben doorlopen. Als laatste onderwerp is door de OAS besproken de systemen voor overheidsopdrachten voor goederen en diensten. Dit is een hoofdmanier in Suriname om corruptie te plegen. Het is onmogelijk dat Suriname op dit stuk zelfs een lage voldoende scoort. De OAS-conclusies over corruptie in Suriname halen het nieuws niet, omdat mediawerkers niet participeren in de ruimte die de OAS aan de civil society geeft. Met de uitvoering van het verdrag scoort Suriname ronduit slecht.