Zondag 16 juni 2019

De Surinaamsche bank (DSB) heeft onlangs op haar website een aantal maatregelen aangekondigd over de acceptatie van valuta. De Consumentenkring Suriname om een reactie gevraagd, vindt de maatregelen van DSB absurd. Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, zegt niet te kunnen begrijpen dat deze maatregelen genomen worden. Op de website van de bank staat vermeld dat het acceptatiebeleid ten aanzien van Eurotransacties per 12 september 2018 is aangepast. “Kasstortingen boven EUR 2.000,- worden niet geaccepteerd. Bij kasstortingen vanaf EUR 500,- (voor USD vanaf $ 3.000,-) is documentatie van herkomst vereist. Coupures van EUR 200,- en EUR 500,- worden niet geaccepteerd. 3% handling fee voor alle Euro-stortingen. Voor alle overige kastransacties wordt een bedrag van SRD 3,- in rekening gebracht of de tegenwaarde van SRD 3,-. Deze restricties houden verband met de beperkte mogelijkheden om Eurobiljetten te verzenden naar het buitenland en de kosten en risico’s verbonden hieraan. Gelieve hiermee rekening te houden.”

Alleyne kan zich niet voorstellen dat een handling fee van 3% wordt berekend. Als er voor Euro 1000 handling fee wordt berekend, dan is dat al Euro 30. De voorzitter van de Consumentenkring kan niet begrijpen dat de kosten zo hoog moeten zijn. “Waarom moet deze handeling zo duur zijn?”, vraagt Alleyne zich af. De voorzitter van de Consumentenkring wil ook weten wat er gebeurt als iemand Euro 3000 van zijn of haar rekening wil halen en het vervolgens terug wil storten. “Wat gebeurt er dan?”
Consumentenkring had eerder een gesprek met de governor van de Centrale Bank van Suriname, waarbij de inzet was om het beleid juist aan te passen en de kosten te verminderen. Met deze maatregel lijken de zaken juist de tegenovergestelde richting te gaan.

RB