Vrijdag 20 april 2018

De Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO) is voorstaander van koopkrachtversterking met een bepaald streven. In eerste instantie wenst zij de koopkracht te behouden op het niveau van de laatst toegekende loonsverhoging van 2012 omgerekend in US dollars met de koers van dat moment. In dit verband overhandigde de CLO onlangs haar wensenpakket aan de regering. Dit biedt volgens critici wel een wat beter vooruitzicht, aangezien de CLO iets heeft aangeboden, in stede van over straat gaan, zonder alternatieven te presenteren. Parlementariër Patrick Kensenhuis stelde eerder in gesprek met Dagblad Suriname ook voor dat de stakende vakbonden een voorbeeld kunnen nemen van de CLO, die tenminste voorstellen aandraagt. Het wensenpakket van CLO ziet hij als een aangrijppunt waar de regering mee zou kunnen werken.

Dagblad Suriname sprak in dit verband met Robby Berenstein, woordvoerder van Ravaksur. Voor wat de eis van de CLO betreft, merkt Berenstein op dat de CLO duidelijk een antwoord moet zoeken voor de ambtenaren. “De ambtenaren zijn ontevreden over het gedrag van de leiding van de CLO. De ambtenaren voelen de situatie ook aan. De CLO heeft nooit iets over het Staatsziekenfonds gezegd; iets waar wij ons wel over hebben uitgelaten. De looneis van de CLO is kennelijk bedoeld als een een-tweetje met de regering om de ambtenaren zoet te houden”, stelt Berenstein. De CLO heeft onlangs samen met haar wensenpakket ook een alternatieve loonreeks voor ambtenaren aan de regering voorgesteld. De CLO wenst, omdat de onderhandelingen met de regering nog gaande zijn, de loonreeksen in deze fase nog niet prijs te geven.

Berenstein vraagt zichzelf af waarom de eis c.q. het wensenpakket nu pas op tafel is gelegd. “Men speelt econoom door heel wat quasi wetenschappelijke uitleg te geven. Dit is gewoon een tegenactie over onze gerechtvaardigde eisen.” De in actie zijde vakbonden hebben volgens Berenstein al eerder aangegeven te beschikken over concrete voorstellen. Echter wenst men eerst haar huidige eisen in werking te zien alvorens men verder praat met de regering. Berenstein adviseert volksvertegenwoordigers als Kensenhuis om liever vanuit hun positie verlichtingsmodellen te zoeken voor de noden van het volk, zodat het leven draaglijk wordt gemaakt.

Kavish Ganesh