Zondag 21 april 2019

Banken in 2018 SRD 420 miljoen aan Hypotheekleningen uit KasreservemiddelenTot oktober 2018 zijn er 145 meer hypotheken verstrekt in vergelijking met een jaar daarvoor. De lokale banken hebben SRD 18.2 miljoen meer verstrekt aan hypotheekleningen. Dit blijkt uit de statistieken van de Centrale Bank van Suriname over ‘Hypotheekleningen verstrekt uit Kasreservemiddelen’. Het aantal verstrekte leningen is in de afgelopen 10 jaren (blijkens de cijfers uit oktober 2018) met bijkans 121% gestegen. De verstrekte geldmiddelen aan de andere kant, zijn in 10 jaren met 195% toegenomen.

Vanaf 12 februari 2004 is door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in samenspraak met de algemene banken die onder de kasreserveregeling in Surinaams courant vallen, een financieringsfaciliteit gecreëerd, waarbij kredieten voor woningbouw, -renovatie en -uitbreiding kunnen worden verstrekt uit de kasreservemiddelen. Het voornaamste doel van deze faciliteit is om de particuliere woningbouw weer tegen betaalbare rente binnen het bereik van de middeninkomensgroepen te brengen en zo het huisvestingsvraagstuk te helpen verlichten. Initieel mocht de leensom per aanvrager maximaal SRD 70.000 bedragen met een looptijd van de lening van hoogstens 25 jaar. Het maximaal bedrag is nu SRD 150.000.
Een voorwaarde bij sommige banken is dat het brutoloon van een aanvrager minimaal SRD 2.200 en maximaal SRD 6.000 moet zijn. Opmerkelijk is dat deze grens ver boven de armoedegrens van SRD 1132 staat.

Volgens de statistieken van de moederbank maken steeds meer mensen gebruik van deze faciliteit. In 2006 waren er maar 1536 mensen die hiervan gebruik maakten. Nu zijn er ruim 5568 gebruikers van deze faciliteit. Dit is bijkans een verviervoudiging van het deelnameaantal. Waar de banken in 2006 SRD 76.7 miljoen uitgaven aan de kasreserveregeling, gaven die in oktober 2018 SRD 420.3 miljoen aan uit. Dit is 5 keer meer dan in 2006.

Kavish Ganesh