Suriname exporteerde in 5 jaren 125 miljoen kilo vis- en visproducten

Suriname exporteerde in 5 jaren 125 miljoen kilo vis-en visproducten1Tussen 2013 en 2017 is er in totaal 137.643 ton (ruim 125 miljoen kilo) aan vis en visproducten uit Suriname geëxporteerd. De exportwaarde van al deze producten was SRD 630 miljoen. Dit is 10% van het totaal aan lonen en salarissen dat de regering voor het dienstjaar 2019 heeft opgebracht voor het Directoraat Landbouw, Veeteelt en Visserij bij operationele uitgaven.
De visserijsector wordt opgedeeld in de sub-sectoren visserij in de kust- en binnenwateren; diepzeevisserij; visteelt of aquacultuur en zwamp- en sportvisserij. De aanlandingsplaatsen (havens), de opkopers en de verwerkingsindustrie worden gerekend tot belangrijke schakels van de visserijsector.
In de periode 2013-2017 is een toename en diversificatie van de vloot geregistreerd en is het aantal marktwaardige soorten uitgebreid. De opkomst van nieuwe markten en wijziging van marktsituaties hebben een belangrijke rol gespeeld in de toename van de visserij-activiteiten. De bevolkingsvisserij maakte een groei door wat betreft vlootomvang, productievolume en productiewaarde.
In de periode 2013-2017 is de productie van vis en garnalen gestegen met circa 23% in 2017 ten opzichte van 2013. De productie van vis en garnalen is merendeels bestemd voor de export, die steeg in 2017 met circa 13% ten opzichte van 2013. In 2016 steeg de productie in de aquacultuur met circa 30% ten opzichte van 2013, vanwege de commerciële kweek van de vissoort Tambaqui. Het Bruto Binnenlands Product van de visserijsector blijft echter nog flink fluctueren. Waar het in 2015 negatief SRD 67 miljoen was, steeg het BBP in 2017 naar SRD 251 miljoen. Voor 2018 staat het BBP getal nog op nul.
Gelet op de grote waardetoevoeging bij visproducten is er bij de visserijsector ook een grote groeipotentie in de productie. Met name gaat het om aquacultuur en de kweek, verwerking en export van Pacu en Tilapia. De bouw van meer visrokerijen volgens internationale standaarden in Commewijne en Nickerie zou moeten bijdragen aan verhoogde export van gerookte vis naar Europa.
Met de financiële middelen die reeds beschikbaar zijn voor LVV, moet de afbouw en inrichting van de moderne visrokerijen te Commewijne en Nickerie gerealiseerd worden. Om de visserij sector te bevorderen, wordt equipment aangeschaft voor deze sector. Het begroot bedrag is SRD 29.600.000, 00. Belastinginkomsten, leningen en schenkingen zijn voor 2019 bij LVV begroot op meer dan SRD 700 miljoen. De uitvoering van programma’s zal het ministerie meer dan SRD 600 miljoen kosten, terwijl de operationele uitgaven op ruim SRD 62 miljoen zijn begroot.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!