Donderdag 24 januari 2019

Kantonrechter Siegline Wijnhard veroordeelde de verdachten Jerry Setroredjo (42) en Bryan Troenopawiro (33) respectievelijk tot een gevangenisstraf van 19 jaar om 18 jaar. Zij worden elk ervan verdacht tezamen en in vereniging de 33-jarige Gianannia Singotani van het leven te hebben beroofd. In deze strafzaak had de Openbare aanklager Shanta Mahadew tegen elk der verdachten een gevangenisstraf van 20 jaar geëist. Zij achtte moord met voorbedachte rade wettig en overtuigend bewezen. De politie van Lelydorp kreeg in de vroege ochtend van vrijdag 22 juli 2017 melding van een diefstal middels geweldpleging aan de Curaçaoweg. Volgens verklaring van de verdachte Setroredjo, die naar zijn zeggen in een ander vertrek van de woning sliep, zouden rovers zijn vrouw hebben vermoord. De aangetroffen situatie deed het vermoeden bij de wetsdienaren rijzen dat de verklaring van Setroredjo niet klopte. Naar aanleiding van het resultaat werd Setroredjo aangehouden. Bij ondervraging gaf hij toe meer af te weten van de dood van Singotani. De medeverdachte Troenopawiro werd naderhand aangehouden. Beide verdachten hebben bij de politie toegegeven dat zij tezamen en in verenging een plan hadden beraamd om de vrouw te mishandelen, zodat zij niet meer zou kunnen weglopen uit huis.

Setroredjo had Troenopawiro verteld dat zijn relatie niet goed ging en dat hij daarom zijn vrouw een ongeluk wilde geven, zodat zij niet naar buiten zou gaan. Hij had onder andere aangegeven wat zijn aandeel was in het geheel. De afspraak tussen beide verdachten was dat zij de vrouw zouden mishandelen. Op die bewuste avond had Troenopawiro de vrouw stevig gewurgd, terwijl haar man haar slagen toebracht in haar gelaat en nek. Op een gegeven moment was Troenopawiro van daar vertrokken, aangezien hij voelde dat er iets niet goed was. Pas de volgende ochtend hoorde hij dat de vrouw was overleden. De verdachte verklaarde het heel jammer te vinden dat dit alles zich heeft voorgedaan en betuigde veel spijt. Het was nimmer zijn bedoeling om de vrouw te vermoorden. Anders dan de raadsvrouwen, achtte de magistraat het feit wettig en overtuigend bewezen. Zij vond dat de verdachten met voorbedachten rade het slachtoffer hebben vermoord. De verdachte Setroredjo had haar neus en mond dichtgebonden en had daarna een bed en matras op haar gegooid. Het slachtoffer was vanwege verstikking om het leven gekomen. De rechter hield bij de strafmaat rekening met alle omstandigheden en de persoon van de verdachte. De rechter week af van de eis en legde Setroredjo, de echtgenoot van de omgekomen vrouw, een celstraf op van 19 jaar met aftrek. Hij heeft de kinderen en de overige familie ernstig leed toegebracht. Zij vindt dat de verklaringen van de verdachten in eerste instantie haaks stonden op de verklaring die beide verdachten op de zitting hadden afgelegd. Troenopawiro moet 18 jaar brommen.

Saskia Bandhan