Webpeiling Dagblad Suriname: Invloed van politiebureaus op jeugdcriminaliteit

Dagblad Suriname hield een webpeiling om te weten te komen hoe vaak men denkt dat jeugdcriminaliteit wordt beïnvloed door de nabijheid van een politiebureau. Uit de resultaten blijkt dat 35% van de respondenten (464 stemmen) gelooft dat jeugdcriminaliteit vaak beïnvloed wordt door de omgeving van een politiebureau. 

19% (257 stemmen) denkt dat dit soms het geval is, terwijl 29% (378 stemmen) aangeeft dat dit zelden invloed heeft. Een groep van 17% (222 stemmen) had geen idee over de invloed. 

Deze cijfers geven een gemengd beeld van de publieke perceptie over de rol van politiebureaus in het verminderen van jeugdcriminaliteit.

Let op: De resultaten van de peilingen op de website van Dagblad Suriname zijn louter ter informatie en reflecteren de mening van de deelnemers. Ze zijn niet representatief voor de gehele bevolking en kunnen beïnvloed worden door externe factoren. Gebruik deze resultaten daarom met de nodige voorzichtigheid en neem ze niet als absolute waarheid.

error: Kopiëren mag niet!