Tsang wil weten of onderzoek is verricht naar handelingen Prenobe Bissessur bij Deviezen Commissie

Het Assembleelid Stephen Tsang (NDP) wil weten of er onderzoek is verricht naar handelingen van  de gewezen voorzitter van de Deviezen Commissie, Prenobe Bissessur met betrekking tot verleende vergunningen bij deviezenuitvoer. De Deviezen Commissie heeft onder leiding van Bissessur, toen het geldend maximumbedrag voor deviezenuitvoer van Euro 10.000 naar Euro 50.000 verhoogd was, waarmee volgens Tsang maandelijks enorme hoeveelheden valuta door particulieren het land werden uitgedragen. 

In de periode oktober tot en met december 2021 ging het maandelijks om circa Euro 16 miljoen, terwijl daarvoor normaliter maandelijks slechts Euro 500.000 aan deviezen uitvoervergunningen werden verstrekt door de Deviezen Commissie. 

In augustus 2022 kwam Bissessur in opspraak toen bekend werd dat zijn advocatenkantoor werk had verkregen voor de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Hij was als adviseur van de president in het crisisteam van de SLM opgenomen. Via zijn advocatenkantoor gevestigd in Nederland zou Bissessur als consultant maandelijks Euro 17.500 van de SLM hebben ontvangen.

Naar aanleiding van de beroering die naar aanleiding hiervan zowel in het parlement als in de samenleving was ontstaan, heeft de regering destijds besloten Bissessur uit al zijn functies in presidentiële commissies en als voorzitter van de Deviezen Commissie te ontheffen. Alle banden met Bissessur werden verbroken, en hangende een strafrechtelijk onderzoek werd zijn paspoort ingevorderd en mocht hij het land niet verlaten.  

Overzicht verstrekte vergunningen

Zeer opmerkelijk volgens Tsang is dat nadat Bissessur ontheven werd als voorzitter van de Deviezen Commissie de verhoogde limiet bij deviezenexport van Euro 50.000 onmiddellijk werd teruggedraaid naar Euro 10.000. Er moet iets significant zijn geconstateerd voor het terugdraaien van dit besluit. Tsang wil weten wat de redenen zijn, en of er een onderzoek is verricht naar de handelingen van de gewezen voorzitter van de Deviezen Commissie. 

Tijdens de recente debatten in het parlement over de wijzigingen van de wet anti-money laundering en de Deviezenwet heeft Tsang herhaalde malen zowel in Commissie van Rapporteurs verband als in het openbaar nadrukkelijk gevraagd naar een overzicht van de verstrekte deviezeninvoer en -uitvoervergunningen door Prenobe Bissessur bij de Deviezen Commissie en aan wie de zijn verstrekt. 

Omdat hij de opgevraagde informatie maar niet krijgt, heeft hij sterk het gevoel dat koste wat kost de opgevraagde informatie niet gedeeld mag worden. “God behoede ons als het parlement er aan zou meewerken om de gewezen voorzitter van de Deviezen Commissie in bescherming te nemen”, aldus Stephen Tsang, die daarom vindt dat de leiding van het parlement hem krachtig moet ondersteunen in zijn verzoek voor de informatie rond deviezeninvoer en -uitvoer. 

Overigens wil het Assembleelid ook weten wat het resultaat is van het onderzoek in de SLM kwestie. Ondertussen is bekend dat Bissessur ondanks het opgelegde uitreisverbod toch het land heeft verlaten. Ook voormalig SLM-directeur Paul de Haan heeft, toen de kwestie speelde, het land halsoverkop “verlaten”.

error: Kopiëren mag niet!