Javaans Nieuwjaar: Regen biedt trieste herinnering aan waterproblematiek

Het Javaans Nieuwjaar werd dit jaar gevierd onder het bekende beeld van ons land: ondergelopen gebieden en straten. De voortdurende waterproblematiek doet zich opnieuw gelden, en zoals vaak klinkt de verklaring eenvoudig: klimaatverandering. Maar deze uitleg slechts raakt de oppervlakte van een veel dieper probleem.

In de periode 2010-2020 werden miljoenen aan financiële middelen toegewezen aan het Ministerie van Openbare Werken om structurele oplossingen te bieden voor het waterbeheer. Helaas, ondanks de beschikbare fondsen, is er weinig substantieels gerealiseerd. Waar deze financiële middelen precies naartoe zijn verdwenen, blijft een mysterie.

De VHP (Vooruitstrevende Hervormings Partij) was in die tijd een felle criticus van de NDP (Nationale Democratische Partij), met zware beschuldigingen van wanbeheer en corruptie. Ironisch genoeg is de VHP nu aan de macht, maar er zijn tot op heden geen onderzoeken gestart naar de vermeende malversaties bij Openbare Werken. Dit gebrek aan transparantie en actie wakkert de ontevredenheid en het wantrouwen onder de bevolking aan.

Het Javaans Nieuwjaar, dat een moment van vreugde en hernieuwing zou moeten zijn, dient nu als een bitterzoete herinnering aan de aanhoudende problemen en de onvervulde beloften. Terwijl de regen blijft vallen en de straten blijven overstromen, blijft de roep om echte, duurzame oplossingen luid klinken.

error: Kopiëren mag niet!