Financiën-minister Raghoebarsing: “Wij zijn geen bedelaars van de wereld, wij betalen onze schulden!”

“Financiën-minister Stanley Raghoebarsing weerlegt opmerkingen van de oppositie, met name van de NDP-fractie in het parlement, dat de schulden van de staat zijn toegenomen vanwege nieuwe leningen aangegaan door de regering. De schulden die tijdens vorige regeringstermijnen zijn aangegaan dragen het risico dat die voor een groot deel in vreemde valuta zijn.

Doordat volgens de nieuwe wet bij de vaststelling van de staatsschuld nu de reële wisselkoers moet worden gehanteerd, is het absolute bedrag van de staatsschuld in SRD inderdaad fors omhoog geschoten. Maar, de schulden worden wel afgelost en daardoor is de schuld/bbp ratio langzaam aan het afnemen van initieel 148 procent, naar nu tussen de 88 en 122 procent. De internationale gangbare norm is 60 procent. 

“Wij zijn geen bedelaars in de wereld. Het Surinaams volk is een waardig volk, en hoewel met veel pijn, komt het zijn verplichtingen na. Wij betalen onze schulden”, aldus de Financiën-minister vrijdag tijdens de debatten in het parlement. In behandeling was de wijziging van de Deviezenwet.

“Financiële” lijken uit de kast

Raghoebarsing zei dat hij nog steeds te maken krijgt met “financiële” lijken die uit de kast vallen. Voor de eerste helft van dit jaar heeft de regering voor een bedrag van ruim USD 56 miljoen aan onvoorziene betalingen moeten verrichten. Een groot deel daarvan zijn lijken die uit de kast zijn komen vallen. Deze onvoorziene betalingen knippen in de gelden verkregen van het Internationaal Monetair Fonds, IMF. En de ontstane situatie noopt de regering om nieuwe leningen aan te gaan tegen zachtere voorwaarden. Dat is waar de regering nu mee geconfronteerd wordt. Een derde deel van de begroting gaat naar aflossingen van schulden. 

Over de binnenlandse schulden zei de minister, dat een heleboel van die schulden volgens de oude Wet op de Staatsschuld niet tot staatsschuld werd meegerekend. Maar die schulden zijn er, en het bezorgt dagelijks de nodige kopzorgen op het ministerie van Financiën. Ze moeten betaald worden. Dat is volgens de bewindsman de belangrijkste redenen waarom soms de politie moet wachten om brandstof te kunnen kopen, of dat ziekenhuizen moeten wachten voor geld. 

Hij benadrukte, dat de verbeterde situatie met betrekking tot de staatsschuld op de eerste plaats te danken is aan de bevolking die met heel veel pijn behoorlijk heeft moeten inleveren.  

Cijfers Bureau voor de Staatsschuld

Volgens cijfers van het Bureau voor de Staatsschuld bedroeg de stand van de staatsschuld per ultimo maart dit jaar USD 3,4 miljard oftewel SRD 118,4 miljard. Dit is een afname van 6 procent ten opzichte van eind december vorig jaar. De afname was veelal het gevolg van grotere aflossingen op de schuld dan ontvangen trekkingen en de appreciatie van de SRD ten opzichte van de USD van 5 procent in deze periode. 

In het eerste kwartaal van 2024 resulteren de totale trekkingen minus aflossingen op de totale schuld een afname van USD 20 miljoen.

In het eerste kwartaal van dit jaar was er sprake van een appreciatie van 5 procent van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Deze waardestijging heeft bijgedragen aan de vermindering van de schuld, omdat circa 86 procent van de schulden in buitenlandse valuta zijn aangegaan. 

De rente achterstanden zijn afgenomen vanwege de herschikking van de schuld aan de ABN-AMRO-bank met een schuldvermindering (haircut). De supplier debt (achterstallige betalingen aan leveranciers) is in het eerste kwartaal van 2024 met 4 procent afgenomen, wat neerkomt op een vermindering van SRD 300 miljoen. Aan het eind van maart 2024 bedroeg dit onderdeel van de Staatsschuld SRD 7,3 miljard.

error: Kopiëren mag niet!