Minister Ori: “We willen op elke school een zorgcoördinator hebben” 

Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur benadrukte tijdens een persconferentie afgelopen vrijdag dat zorgbeleid centraal moet staan in het Surinaams onderwijs. “Gezien de achterstanden, de heterogeniteit en de problemen van individuele leerlingen, is ons type onderwijs niet alleen geconfronteerd met leerachterstanden, maar ook met gedragsproblemen en andere leerproblemen. We moeten zeker zorgbeleid implementeren in de basisvorming. In de ideale situatie willen we op elke school een zorgcoördinator hebben.”

Volgens de minister is het de taak van deze coördinator nauw samen te werken met het schoolmanagement om te bepalen welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Zij zullen differentiëren binnen de klas en beoordelen welke specifieke hulp er nodig is. Er moet aandacht besteed worden aan kinderen die begeleiding nodig hebben om hun problemen te overwinnen. “Nu hebben we die structuur nodig”, beaamde minister Ori. 

Er zijn ongeveer 400 basisscholen in Suriname. Tot nu toe heeft het Onderwijs-ministerie slechts een derde tot een vierde van de scholen kunnen voorzien van een zorgcoördinator. Het is daarom van belang om een beleid te ontwikkelen waarbij elke basisschool een gespecialiseerde zorgcoördinator krijgt, gaf de minister te kennen. Deze coördinatoren zullen samenwerken met leerkrachten om leerlingen te identificeren die extra hulp nodig hebben. Deze hulp richt zich niet alleen op vakken zoals taal, maar ook op opvoedings- en gedragsproblemen. Dit zorgt voor meer flexibiliteit in het schoolmanagement. 

Het doel is om uiteindelijk 400 zorgcoördinatoren aan te stellen. Hoewel deze functie relatief nieuw is binnen het onderwijs, heeft het ministerie al trainingen georganiseerd. Het zorgbeleid op scholen verdient echter nog veel meer aandacht, aldus de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. 

SD

error: Kopiëren mag niet!