EBS-personeel nog in actie na ontslag voorzitter vakbond

Het personeel van de Energiebedrijven Suriname (EBS) is nog steeds in actie, volgend op het ontslag van Marciano Hellings, werkzaam bij de EBS en voorzitter van de vakbond binnen het bedrijf. Hellings werd door de directie op staande voet ontslagen na vermeende oneervolle uitspraken tegen de directie op social media.

De vakbond OWOS (Ogane Werknemers Organisatie Suriname), die de belangen van het personeel verdedigt, bracht de zaak voor de rechter. De uitspraak viel echter uit in het nadeel van de vakbond, waardoor het personeel onmiddellijk moest terugkeren naar hun werk. Hoewel de vakbond de acties formeel heeft beëindigd, ging een groot deel van het personeel over tot een wilde staking en heeft de werkzaamheden nog niet hervat.

De zaak rond het ontslag van Hellings ligt momenteel bij de ontslagcommissie van het ministerie van Arbeid, die nog een uitspraak moet doen. Dit creëert een gespannen situatie binnen het bedrijf, waarbij zowel werkenden als stakende medewerkers ongerust zijn over verdere ontwikkelingen.

Een onduidelijk punt blijft of de EBS het personeel dat in wilde staking verkeert, zal uitbetalen. Binnen de administratie van het bedrijf is er een procedure om dit te verwerken. Als er toch wordt uitbetaald, kan dit de demotivatie vergroten bij medewerkers die wel hun werk hebben hervat, volgens de rechterlijke uitspraak.

Tegelijkertijd kan een beslissing van de EBS-directie om niet-uitbetaling door te voeren, leiden tot meer wrijving en onvrede onder de stakende personeelsleden.

De standpunten tussen de directie en de vakbond zijn sterk verdeeld. De vakbond heeft het vertrouwen in de directie opgezegd en eist ingrijpende veranderingen. Mocht het ministerie van Arbeid oordelen dat het ontslag van Hellings onrechtmatig was, dan kan dit gezien worden als een rancuneuze daad van de directie en verdere spanningen veroorzaken.

De komende tijd zal bepalend zijn voor de toekomst van de arbeidsrelaties binnen de EBS, waarbij zowel juridische als praktische overwegingen een rol spelen in de besluitvorming.

error: Kopiëren mag niet!