Ravaksur plus vraagt overheid tegenbod bij loononderhandelingen “te heroverwegen” 

Ravaksur plus (Raad van Vakcentrales in Suriname) heeft vorige week donderdag bij de voortzetting van de loononderhandelingen over aanpassing van de lonen van landsdienaren en de aan hen gelijkgestelden de overheid gevraagd haar tegenbod “te heroverwegen”. 

Het Onderhandelingsorgaan van de Overheid (OO) onder leiding van oud-minister Maurits Hassankhan van Binnenlandse Zaken heeft als tegenbod voorgesteld een loonaanpassing van 7 procent in juli, en 8 procent per januari volgend jaar. In totaal dus 15 procent loon aanpassing verspreid over twee termijnen.  Op de voorgestelde incorporatie van de SRD 3.500 koopkrachtversterking in de lonen, stelt het OO voor deze per januari komend jaar te doen geschieden, en wel nadat de tweede procentuele loonaanpassing van 8 procent is doorgevoerd. 

Ravaksur vindt het tegenvoorstel van de overheid ontoereikend. Zij heeft eerder het voorstel op tafel gelegd van incorporatie van de SRD 3.500 koopkrachtversterking in de lonen, en daarop een 35,6 procent loonaanpassing. Dit is het percentage van de jaarinflatie over het vorig jaar.

Armand Zunder, woordvoerder van Ravaksur, zegt dat de vakbeweging vindt dat het tegenbod van het OO geen weerspiegeling is van hetgeen president Santokhi meerdere malen heeft aangegeven over het teruggeven aan de samenleving. De macro-economische cijfers zijn volgens de president flink verbeterd. 

Prioriteiten overheid bijstellen

Ravaksur plus wil dit terugzien in het bod van de overheid. Het OO voert aan dat de overheid niet over voldoende financiële ruimte beschikt om tegemoet te komen aan de eis van de vakbeweging voor 35,6 procent loonaapassing.

Zunder zegt desgevraagd dat zulks wel zou kunnen indien de overheid haar prioriteiten bijstelt. De lonen van werkende klasse, met name de landsdienaren en de aan het gelijkgestelden, zijn in de afgelopen periode door de lastenverzwarende maatregelen van de overheid behoorlijk geërodeerd. De 35,6 procent loonaanpassing is volgens hem alleszins gerechtvaardigd.

Dagblad Suriname verneemt dat de incorporatie van de SRD 3.500  koopkrachtversterking in de lonen de overheid maandelijks circa SRD 220 miljoen extra zal kosten. Jaarlijks komt dit neer op circa SRD 2,9 miljard. Dit is ongeveer 6,7 procent van het BBP (Bruto Binnenlands Product). Ravaksur vindt dat de overheid dit wel kan betalen indien ze haar prioriteiten anders stelt. 

De loononderhandelingen worden deze week voortgezet. Partijen streven ernaar om uiterlijk eind juni tot een akkoord te komen.  

SS 

error: Kopiëren mag niet!