Syrië en Venezuela Versterken Economische en Sectorale Banden

Op 20 maart 2024 hebben hoogwaardigheidsbekleders uit Syrië en Venezuela initiële stappen gezet om hun bilaterale samenwerking te intensiveren, waarbij nadruk werd gelegd op de olie-, gas-, minerale bronnen- en landbouwsectoren. De ontmoeting tussen de Syrische olie- en minerale hulpbronnenminister Firas Qaddour en de Venezolaanse ambassadeur José Gregorio Biomorgi heeft geleid tot de plannen voor een gezamenlijke videoconferentie met betrekking tot olieontwikkeling. Bovendien werden de mogelijkheden voor de uitwisseling van producten en investeringskansen besproken, tezamen met een uitnodiging aan Venezolaanse bedrijven om deel te nemen aan ontwikkelingsbeurzen in Syrië, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor een diepere economische samenwerking tussen beide naties.

error: Kopiëren mag niet!