Hospicezorg: Een essentiële maar dure laatste toevlucht

In ons land maken steeds meer burgers gebruik van hospicezorg, een cruciale vorm van palliatieve zorg die comfort, ondersteuning en waardigheid biedt aan mensen in de laatste fase van een ongeneeslijke ziekte. Deze zorg, die zowel thuis, in hospice-instellingen, ziekenhuizen als verpleeghuizen kan worden aangeboden, streeft ernaar de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren in hun laatste dagen.

Desondanks blijkt hospicezorg vaak onbetaalbaar voor de gemiddelde burger vanwege de hoge kosten, vooral wanneer 24-uursverzorging met medische bewaking nodig is. Hoewel zorgverzekeraars een beperkte dekking bieden, legt de noodzaak van constante aanwezigheid thuis een zware last op families. Het verlangen om geliefden thuis te verzorgen kan leiden tot ontwrichting binnen het gezin, vooral als alle gezinsleden werken en er altijd iemand thuis moet zijn.

In de Verenigde Staten blijkt uit een recente studie van Rutgers Health, gepubliceerd in de Journal of Palliative Medicine, dat ouderen die in de laatste drie jaar van hun leven thuiszorg ontvangen, vaker gebruikmaken van hospicezorg aan het einde van hun leven. Deze bevinding suggereert dat eerdere ervaring met thuiszorg de overgang naar hospicezorg vergemakkelijkt, waardoor patiënten in hun laatste levensfase waardigheid en comfort wordt geboden.

De studie onderzocht een steekproef van meer dan 2 miljoen Amerikaanse Medicare-begunstigden die in 2019 overleden en toonde aan dat deze ouderen vaker voor hospicezorg kozen dan mensen die nooit thuiszorg hadden gebruikt.

De hoge kosten en de druk die hospicezorg op families legt, benadrukken de noodzaak van toegankelijkere palliatieve zorgoplossingen. Terwijl hospicezorg een onmisbare steun biedt in de laatste levensfase, blijft de zoektocht naar betaalbare en toegankelijke zorgopties een cruciale uitdaging voor ons zorgsysteem.

error: Kopiëren mag niet!