Coördinator buurtmanagers inspecteur Henry Kia: “De buurtmanager is de KPS-vertegenwoordiger in zijn buurt”

De coördinator van de buurtmanagers, inspecteur Henry Kia, doet in gesprek met Dagblad Suriname uitgebreid verslag van de werkzaamheden van de buurtmanager.

Volgens Kia is buurtmanagement een politie methodiek om binnen een begrensd gebied in nauwe samenwerking met organisaties en of personen uit dat gebied aansturing te geven aan een structurele en integrale aanpak van criminaliteitsbestrijding met als gevolg een leefbare en veilige buurt. “De politieambtenaar belast met dit werk is een buurtmanager. Binnenkort hebben we een aangepaste definitie”, zo laat de coördinator weten.

“De buurtmanager is de vertegenwoordiger van het Korps Politie Suriname, KPS, in zijn buurt. Hij surveilleert en maakt een scan van zijn buurt. Hij is voortdurend in gesprek met de buurtbewoners om te weten wat zich afspeelt in de buurt op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Hij organiseert samen met zijn partners meetings in zijn buurt, dialoogtafels. Hij maakt actieplannen voor de aanpak van de problemen. Hij woont vergaderingen bij met betrekking tot activiteiten in zijn buurt. De buurtmanager fungeert als brug tussen andere diensten en zijn wijk”, aldus de heer Kia. 

De buurtmanager moet rapporteren zowel aan de ressortcommandant als aan de coördinator. In ieder geval is hij van alles in zijn wijk op de hoogte. “Hij zorgt voor de zichtbaarheid van de politie in zijn buurt. Hij is in dienst dus altijd herkenbaar.”

De buurtmanagers werken van 07:00 uur tot 15:00 uur en dat zijn de normale werktijden. Maar, ook in de weekenden werken ze en als het moet buiten de reguliere werktijd. Kia: “Ze dienen altijd bereikbaar te zijn. Let wel, ze kunnen niet altijd beschikbaar zijn. Als er zich incidenten voordoen in de buurt moeten de mensen contact opnemen met de basispolitie of bellen op het centraal nummer 115. De buurtmanagers zijn er voor de structurele aanpak van misdaad en orde verstorende zaken.”

Tot slot stelt de heer Kia, dat buurtbewoners klachten kunnen melden bij hun buurtmanager. “Deze zal dan een afweging maken bij welk onderdeel van de politie de klacht gedeponeerd moet worden.”.

CS

error: Kopiëren mag niet!