50 gouden huwelijksjaren voor echtpaar Kartowidjojo-Rasidin 

Het echtpaar Kartowidjojo-Rasidin vierde vrijdag 15 maart haar vijftig jarig huwelijksjubileum. Dit heugelijk feit vierden zij samen met hun kinderen en familie aan de Inderweg in het ressort Pontbuiten.

Het echtpaar trad op 15 maart 1974 in het huwelijksbootje te Saramacca. De heer Wagiman Kartowidjojo(82), heeft gewerkt bij het bacoven bedrijf Jarikaba en heeft daarnaast kleine werkzaamheden uitgevoerd om zo zijn gezin te kunnen onderhouden. Zijn hobby tot op heden is planten.

Zijn vrouw Moeisah Rasidin (79) was huisvrouw en heeft haar leven gewijd aan de zorg voor haar man en kinderen. Uit het huwelijk zijn 8 kinderen geboren, waarvan er 2 zijn overleden. 

Districtssecretaris Hunte, vertegenwoordiger van districtscommissaris Fulgence Javinde van Paramaribo-Zuidwest, bracht namens president Santokhi, de gebruikelijke enveloppe met inhoud en een certificaat voor het echtpaar. Volgens het echtpaar zijn geduld, liefde, wederzijds respect en vertrouwen de basisregels binnen het huwelijk.

(Rahana N.) 

error: Kopiëren mag niet!