Global Money Week 18 tot en met 24 maart

Met het thema ‘Protect your Money, Secure your Future’, zal dit jaar tijdens de Global Money Week (GMW) bewustwording gecreëerd bij jongeren over het belang van veilig geldbeheer. Hun zal handvatten worden aangereikt hoe op een verantwoorde en weldoordachte manier om te gaan met persoonlijke financiën, voor nu en de toekomst. Daarnaast zullen de jongeren bewust worden gemaakt van potentiële risico’s in de financiële sector en hoe hun geld te beschermen.

De risico’s zijn financiële oplichting, fraude, zoals ‘phishing’, geldsmokkel, oplichting bij online winkelen en persoonlijke risico’s zoals identiteitsdiefstal. Vooral jongeren lopen de kans slachtoffer te worden van financiële fraude en oplichting, vanwege onvoldoende financiële geletterdheid en ervaring, aldus de Centrale Bank van Suriname (CBvS).

De Centrale Bank van Suriname (de Bank) organiseert dit jaar de GMW voor de tiende maal en wel in de week van 18 tot en met 24 maart . De GMW is een jaarlijkse wereldwijde bewustmakingscampagne die geïnitieerd wordt door de internationale organisatie, de ‘Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)’ in samenwerking met het ‘International Network on Financial Education (OECD/INFE)’.  

Het doel met de GMW is om jongeren in de leeftijdsgroep van 6 tot en met 18 jaar te leren om verstandig met hun geld om te gaan. Zij worden ook geleerd hoe hun opgedane kennis over te dragen in hun eigen omgeving. De jongeren worden vroeg financieel bewust gemaakt door te werken aan hun kennisvergroting, vaardigheden, houding en gedrag, die allemaal nodig zijn om gezonde financiële beslissingen te kunnen nemen. 

Het streven is om jongeren bewust te maken van de financiële producten en diensten die beschikbaar zijn en hoe deze op een verantwoorde manier te gebruiken. Dit komt zowel de consument als de financiële sector ten goede. Het is nodig dat eenieder in het financiële systeem wordt opgenomen, wat Financiële Inclusie wordt genoemd. Het doel van de Bank met Financiële Inclusie is dat elke burger toegang heeft tot minimaal een basisbankrekening. 

Zonder bankrekening kun je geen inkomsten via de bank ontvangen, geen geld opnemen bij de geldautomaat, niet sparen op de bank, heb je geen pinpas om bij winkels te betalen en kun je ook geen gebruik maken van andere digitale betaalmogelijkheden. Kortom, zonder een bankrekening is het moeilijk aan het moderne betalingsverkeer deel te nemen. De Bank werkt nu met relevante partijen aan het formuleren van een Nationale Financiële Inclusie en Educatie Strategie (NFIES). 

De GMW als financiële educatie activiteit kan helpen dat jongeren, als zij eenmaal volwassen zijn, er alles aan zullen doen om in het financiële systeem te komen, omdat zij bewust zijn van de voordelen.

De Bank zal gedurende deze week financiële educatieactiviteiten uitvoeren voor de hele doelgroep. Welke activiteiten? Klik daarvoor op deze link.

error: Kopiëren mag niet!