Vereniging Rechtspositie Militairen voortaan Surinaamse Militairen Vakbond

Rodney Cairo, voorzitter van de Surinaamse Militairen Vakbond (toenmalige VRM, Vereniging Rechtspositie Militairen) heeft laten weten dat de strijd voor de militairen voor een betere positie ongestoord verder gaat.

“Omdat er niet geluisterd wordt naar de militairen, gepensioneerden en ex-militairen is besloten om samen te bundelen en op te trekken.Met de erbarmelijke situatie waarin deze doelgroepen verkeren en de onderdrukking, rancune, vriendjespolitiek, willekeur, machtsmisbruik is het nationaal leger enorm verslechterd. Dat doet wat met mij en ik denk ook met u en uw militaire broeders en zusters. Militairen hebben geleerd om met een verhoogde staat van paraatheid om te gaan. Een eventuele missie voelt voor hen vaak als iets waar zij voor getraind hebben.Voor bepaalde thuisfronters is dat waarschijnlijk eerder het tegenovergestelde. Ik kan me goed voorstellen dat bepaalde thuisfronters binnen de samenleving en ook militairen in het leger verontrust zijn”, zegt voorzitter Cairo.

Het bestuur ontvangt nog steeds telefoontjes van bezorgde thuisfronters over hun militairen. Bij sommige leeft het idee dat de bond zich wil gaan inzetten om te vechten tegen de regering. Daarvan zou echter geen sprake zijn. 

Volgens Cairo is een aanval op de regering niet nodig, omdat de bond geloof hecht in de democratie en dat zaken via dialoog opgelost kunnen worden. Wat de bond wel doet volgens Cairo, is maatregelen treffen door samenspraak met de leden van de bond, om gezamenlijk op te komen voor alle militairen, gepensioneerden en ex- militairen en gezamenlijk het Surinaams grondgebied te kunnen verdedigen, om potentiële tegenstanders af te schrikken en de bevolking gerust te stellen.

“Wat de bond vraagt is dat alle militairen zich gaan bundelen en samen optrekken. Op zo een manier kunnen wij gezamenlijk van gedachten wisselen hoe we ons verder sterk kunnen maken”, aldus Cairo.

error: Kopiëren mag niet!