Peiling: VS gezien als minste bedreiging voor mondiale vrede

In een recente online peiling van Dagblad Suriname werd lezers gevraagd welk land zij zien als de minste bedreiging voor de mondiale vrede. De resultaten zijn opmerkelijk en geven veel stof tot nadenken over de huidige geopolitieke percepties.

Met 49% van de stemmen werd de Verenigde Staten als minst bedreigend voor de wereldvrede gezien, een opvallend hoog percentage gezien de actieve militaire aanwezigheid van het land in meerdere regio’s wereldwijd en zijn betrokkenheid bij een flink aantal internationale conflicten. Deze uitslag wijst mogelijk op een complexe combinatie van wereldwijde media-invloeden, de verspreiding van de Amerikaanse cultuur en misschien zelfs een zekere mate van vertrouwen in het democratisch systeem van het land, ondanks de controverses.

China volgt met 19% van de stemmen. Met zijn snelle opkomst als economische supermacht en de toenemende assertiviteit in geopolitieke zaken, met name in de Zuid-Chinese Zee en ten opzichte van Taiwan, zou men kunnen verwachten dat China als een grotere bedreiging zou worden gezien. Dit lagere percentage kan duiden op een minder agressief imago in de publieke perceptie, ofwel het gevolg zijn van minder directe militaire betrokkenheid buiten zijn eigen regio.

Rusland ontvangt verrassend slechts 12% van de stemmen, ondanks dat het land welhaast dagelijks in het nieuws komt vanwege zijn militaire activiteiten in buurlanden en de vermeende inmenging in de verkiezingen van andere landen. Dit resultaat zou de mogelijkheid kunnen suggereren dat de publieke perceptie van Rusland als een globale dreiging afneemt, of dat deze simpelweg overschaduwd wordt door de aanwezigheid van andere grootmachten.

Noord-Korea, vaak in de schijnwerpers vanwege zijn nucleaire tests en onvoorspelbare retoriek, krijgt 20% van de stemmen, waarmee het net iets hoger eindigt dan China. Dit geeft aan dat ondanks de geïsoleerde positie van het land, zijn nucleaire capaciteiten en neiging tot provocatie het in de ogen van velen een aanzienlijk risico vormen.

Deze peiling werpt een interessant licht op hoe mensen wereldwijd denken over veiligheidsbedreigingen.

error: Kopiëren mag niet!