JRS houdt landelijke consultaties met het oog op Nationaal Jeugd Congres 

De Jeugdraad Suriname (JRS) zal vanaf deze maand, maart, landelijke consultaties houden met jongeren in de leeftijdsklasse 15 tot en met 30 jaar. Daarbij zullen jeugdgerelateerde vraagstukken, waaronder jeugdbeleid op districtsniveau, worden besproken. De consultaties zijn gepland tot eind juni en worden onder meer gehouden ter voorbereiding van het Nationaal Jeugd Congres later dit jaar. 

Jeugdbeleid op districtsniveau

De consultaties worden gehouden onder auspiciën van de districtscommissarissen en het Nationaal Jeugdinstituut (NJI). Volgens de  onderdirecteur van het NJI, Hakiem Lalmahomed, zijn de consultaties niet alleen verplicht, maar ook noodzakelijk om na te gaan hoe het jeugdbeleid op districtsniveau wordt uitgevoerd. Deze consultaties zullen volgens hem moeten resulteren in bijstelling of aanscherping van het jeugdbeleid.

Behalve de voorbereiding op de consultaties zijn verschillende leden van de JRS ook actief in hun district met het uitvoeren van projecten, die gericht zijn op de ontwikkeling van jongeren en het verhogen van jongerenparticipatie. De projecten worden uitgevoerd met financiële middelen uit het Jongerenfonds van NJI.  

Enkele van deze activiteiten waren onder andere schoonmaakacties, motivatie sessies en sportdagen in Sipaliwini, die werden getrokken door de JRS leden Magavio Jeroe en Jonathan Vrede. Het lid Ashish Kalisingh van Saramacca heeft zonnepanelen geschonken aan een sportveld te Groningen voor de nodige verlichting van het sportveld.

Ook geven de leden van de JRS hun inzichten op maatschappelijke vraagstukken, zoals de toetreding van Suriname tot belangrijke internationale Haagse Kinderbeschermende Verdragen. In dit verband is de raad gehoord door de Commissie van Rapporteurs van De Nationale Assemblee.

error: Kopiëren mag niet!