Amerika Transformeren: Biden’s Voorstel van $7,3 Biljoen

President Joe Biden heeft een ambitieus plan van 7,3 biljoen dollar voorgesteld voor 2025 met als doel de Verenigde Staten te hervormen door een behoedzaam begrotingsbeleid en het bevorderen van meer gelijkheid. Het plan, dat mogelijk weerstand zal ontmoeten in het Congres, heeft als doel de begrotingstekorten in tien jaar tijd met 3 biljoen dollar te verminderen door middel van belastinghervormingen die voornamelijk de rijken en grote bedrijven harder treffen.

Onderdeel van het voorstel zijn verhogingen van de vennootschapsbelasting en een nieuwe minimumbelasting voor miljardairs om het belastingstelsel eerlijker te maken. Het plan reserveert ook 900 miljard dollar voor defensie, waaronder steun aan Oekraïne en Israël, en neemt maatregelen om de prijzen van medicijnen te beperken en de gezondheidszorg te hervormen.

Biden wil de financiële lasten voor gezinnen verminderen door belastingvoordelen te bieden, de kosten voor gezondheidszorg en huisvesting te verlagen, en ondersteuning te bieden aan starters op de woningmarkt. Verder staat het plan een verlaging van studieleningen en studiekosten voor, naast investeringen in klimaatactie, betaalbare huisvesting en het verbeteren van immigratierechtbanken.

Dit budget staat in schril contrast met de oproep van Trump tot meer belastingverlagingen en deregulering. Republikeinen kritiseren Biden’s plan als buitensporige uitgaven en suggereren een alternatief dat de tekorten met 14 biljoen dollar terugdringt, door voornamelijk te snijden in Medicare en Medicaid. Dit brengt een debat op gang over begrotingsverantwoordelijkheid en de rol van de overheid, terwijl de verkiezingen van 2024 naderen.

Biden’s plan legt de nadruk op fiscale verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid, en het benadrukt zijn toewijding om grote uitdagingen aan te pakken en te streven naar een rechtvaardige en duurzame toekomst voor Amerika.

error: Kopiëren mag niet!