Stijging schoolverzuim: Jongeren kiezen “chillen” over straat boven school 

Het is alarmerend dat steeds meer jongeren vroegtijdig de school verlaten of helemaal niet op school verschijnen om met vrienden op straat te “chillen”.  Volgens recente politieberichten is er een aanzienlijke toename van schoolverzuim onder jongeren ofwel spijbelen. Veel scholieren lijken lak te hebben aan hun schoolverplichtingen en besteden hun tijd op hoeken van de straten en grasvelden. 

Chillen en flirten op hoeken en grasvelden

De politie van Lelydorp heeft veel van deze klachten gekregen, die zijn afgeleid van eerdere berichten van de politie. De gegevens suggereren dat studenten en leerlingen in plaats van naar school te gaan, in de ochtenduren blijven hangen met vrienden of flirten met vriendinnen op de hoeken en grasvelden aan de Lelydorperweg. Opmerkelijk is dit probleem niet alleen bij de politiepost van Lelydorp gemeld, maar ook bij andere politieposten in de Midden Regio van het Korps Politie Suriname (KPS). 

Minder vaak op de lagere scholen

In een kort gesprek met een leerkracht kwam een patroon aan het licht: schoolverzuim onder jongeren blijkt voornamelijk voor te komen bij kinderen die zitten op technisch-, MULO- en middelbaar-niveau. Een belangrijk onderscheid is dat schoolverzuim minder vaak voorkomt op lagere scholen. De meer beheersbare omgeving en strengere controle op deze scholen kunnen verantwoordelijk zijn voor dit fenomeen. Kinderen die naar de lagere school gaan, worden meestal met de bus vervoerd of worden door hun ouders afgezet. Bovendien komen de meeste leerlingen naar school te voet, omdat ze vertrouwd zijn met hun buurt.

Omgevingsinvloeden 

Het lijkt erop dat de omgeving van jongeren een grote invloed heeft op hoe ze zich gedragen tijdens schooltijd. Sommige jongeren voelen de verleiding om de school te verlaten voor activiteiten buiten de schoolmuren op technische scholen en MULO’s, waar de omgeving minder beheerst lijkt te zijn en er meer vrijheid is. Dit kan worden beschouwd als een kwestie van sociale invloed en peer pressure, die ervoor zorgt dat jongeren elkaar buiten de school houden.

Ouder en schoolbetrokkenheid 

Het belang van ouderlijke betrokkenheid en communicatie met scholen kan niet genoeg worden benadrukt als het gaat om het aanpakken van schoolverzuim onder jongeren.

Als een kind herhaaldelijk aangeeft dat er geen school is op bepaalde dagen, moeten ouders de moeite nemen om dit te verifiëren bij de school.

Communicatie 

Helaas laten verschillende situaties zien dat ouders en scholen vaak niet met elkaar praten. Het is daarom van cruciaal belang dat ouders en scholen actief communiceren en informatie delen over de aanwezigheid en prestaties van de leerlingen. Ouderbetrokkenheid programma’s, ouderavonden en regelmatige updates via apps of e-mails kunnen allemaal helpen bij het verbeteren van de communicatie tussen ouders en onderwijsinstellingen. 

SD

error: Kopiëren mag niet!