Met lichamelijke letsels naar school: kindermishandeling?

Een alarmerende trend wordt gesignaleerd door recente politieberichten: een toename van meldingen vanuit scholen over leerlingen met zichtbare lichamelijke letsels. De politie maakt zich zorgen en zegt dat de acties van ouders en verzorgers zouden bijgedragen kunnen hebben aan deze letsels. De politie benadrukt dat disciplinaire maatregelen en correcties niet mogen leiden tot fysieke schade aan het kind. 

81 procent kinderen ervaart geweld 

Volgens een voormalig onderzoek uitgevoerd door het ministerie van Justitie en Politie in 2017, heeft in de leeftijdsgroep van 11 tot 18 jaar maar liefst 81 procent van de kinderen één of meerdere vormen van geweld in huis ervaren, terwijl 88 procent aangeeft minstens één vorm van geweld in hun leven te hebben ervaren. Het onderzoek omvatte alle vormen van geweld, inclusief relatief minder ernstige kwesties zoals ‘schreeuwen en gillen tegen kinderen’. Het merendeel van het geweld valt onder de categorie ‘gewelddadige disciplinering’. 

9 op 10 kinderen ervaart schreeuwen en schelden als vorm van discipline 

Internationale onderzoeken bevestigen dat kinderen vooral psychisch en lichamelijk geweld ervaren. Uit de resultaten van het Multiple Indicator Cluster Survey (MICS), een programma dat wordt uitgevoerd door UNICEF in samenwerking met nationale regeringen en andere partners uit 2018, werd 88 procent van de kinderen in de leeftijd van 2 tot 14 jaar blootgesteld aan minstens één vorm van gewelddadig psychologisch of fysiek geweld door leden van het huishouden. Fysieke straf komt voor bij ongeveer 71 procent en psychisch geweld bij ongeveer 84 procent.

Acht op de tien kinderen in de leeftijd van 1 tot 14 jaar heeft te maken gehad met schreeuwen of schelden als vorm van discipline. Het MICS-onderzoek is een belangrijke bron van gegevens over verschillende aspecten van de situatie van kinderen en gezinnen wereldwijd, waaronder de gezondheid, onderwijs, bescherming en welzijn van kinderen, evenals de situatie van vrouwen en gezinnen.

Is het toegestaan voor ouders om hun kinderen te slaan?

Momenteel is dit een kwestie die veel discussie oproept in de Surinaamse samenleving. Sommige mensen houden vol dat kinderen gedisciplineerd moeten worden en gehoorzaam moeten zijn, maar anderen beweren dat geweld tegen kinderen nooit te rechtvaardigen is.

Het is van cruciaal belang om te begrijpen dat fysiek geweld tegen kinderen schadelijk kan zijn voor hun fysieke en emotionele welzijn. Andere manieren van discipline, zoals open communicatie en positieve versterking, kunnen beter zijn om gezond gedrag en positieve relaties tussen ouders en kinderen te bevorderen. 

Deze alarmerende trend benadrukt de noodzaak van bewustwording en educatie over positieve opvoedingsmethoden en het voorkomen van kindermishandeling. 

SD

error: Kopiëren mag niet!