Verloren jeugd: Het trieste pad van verslaving en dakloosheid in Paramaribo-Noord

In de straten van Paramaribo-Noord is een zorgwekkende trend zichtbaar: steeds meer jongeren dwalen rond, verstrikt in een leven van drugsverslaving en dakloosheid. Recentelijk is deze schokkende realiteit onder de aandacht gekomen van buurtbewoners, die telkens nieuwe, maar vooral jonge gezichten zien. 

De redactie van Dagblad Suriname heeft een jong meisje benaderd dat al dagenlang rondzwerft bij een bekende apotheek in de buurt. Haar gedrag, lichaamstaal en de littekens op haar tanden suggereren een langdurige drugsverslaving, hoewel ze slechts 12 tot 14 jaar oud lijkt te zijn. Door de symptomen van haar verslaving is het meisje nauwelijks verstaanbaar.

Op navraag, geeft het meisje aan niet meer naar school te gaan, omdat ze het nut er niet van inziet. Ze wijst op voorbeelden van andere meisjes die zij kent die ondanks hun scholing weinig hebben bereikt. Uit haar verhaal bleek dat ze haar toevlucht had gezocht in een nabijgelegen buurt, niet ver van de Jozef Israelstraat. Ze verklaarde dat ze “woont bij haar ‘arts'”, een opmerking die sterk impliceert dat deze persoon waarschijnlijk haar drugsdealer is.

Het is hartverscheurend om te zien hoe jonge kinderen in de wijken van Paramaribo op het dwaalspoor van drugsverslaving en dakloosheid belanden, met weinig tot geen opvang. Deze tiener, reeds gevangen in de greep van drugsverslaving, heeft geen stabiel onderdak, ontbeert basisvoorzieningen zoals voeding en water, en er wordt gesuggereerd dat zij zowel geestelijk als lichamelijk is misbruikt, zoals blijkt uit de zichtbare littekens op haar lichaam. Het bedelen bij winkels lijkt haar enige kans te zijn om te overleven, wat een trieste realiteit is die haar kwetsbaarheid en haar gebrek aan steun van de samenleving onderstreept.

Bedelgedrag onder jongeren

Het toenemende bedelgedrag onder jongeren heeft grote gevolgen voor zowel de samenleving als de jongeren zelf. Ten eerste belanden jongeren met een bedelgedrag in een vicieuze cirkel van afhankelijkheid. Ze lopen het risico vast te komen zitten in patronen van armoede en sociale uitsluiting door zich te wenden tot bedelen als middel om te overleven. Dit kan hun mogelijkheden om werk te vinden, te studeren of andere manieren om zichzelf te verbeteren aanzienlijk belemmeren. 

Het bedelgedrag brengt ook gezondheids- en veiligheidsrisico’s met zich mee. Jongeren die op straat bedelen, zijn vaak kwetsbaar en kunnen het slachtoffer worden van geweld, misbruik of uitbuiting door anderen. Langdurig wonen op straat kan ook gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals ondervoeding, blootstelling aan extreme weersomstandigheden en verspreiding van ziekten.

Kortom, het toenemende bedelgedrag onder jongeren benadrukt de urgentie van dieperliggende sociale problemen. Om deze jongeren de hulp te bieden die ze nodig hebben om een betere toekomst te hebben, moeten zowel de overheid als de gemeenschap samenwerken om verbeterde voorzieningen en ondersteuning te bieden aan jongeren die kwetsbaar zijn.

SD

error: Kopiëren mag niet!