Nickerie heeft nieuw meldpunt voor klachten en ondersteuning

In een belangrijke stap naar betere dienstverlening aan de burgers heeft het district Nickerie een nieuw meldpunt geopend bij de lokale dependance van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Dit initiatief, gevestigd op het hoofdkantoor van LVV in Nieuw Nickerie, is in het leven geroepen om inwoners te ondersteunen bij het oplossen van problemen gerelateerd aan overheidszaken.

Het opzetten van het meldpunt komt voort uit de noodzaak om een brug te slaan tussen de burgers en de overheid, vooral in het licht van recente ontwikkelingen in de landbouw-, visserij-, en veeteeltsector. Minister Prahlad Sewdien van LVV onthulde tijdens de opening, dat de president tijdens bezoeken aan Nickerie vaak wordt benaderd met klachten en verzoeken die niet direct zijn op te lossen.

Het nieuwe meldpunt, dat laagdrempelig toegankelijk is op de begane grond van het LVV-gebouw in Nickerie, streeft ernaar een plek te zijn waar burgers niet alleen hun klachten kwijt kunnen, maar waar zij ook actieve hulp en oplossingen aangeboden krijgen. Van grondkwesties tot het aanvragen van basisvoorzieningen en sociale ondersteuning, het personeel van het meldpunt staat klaar om de burgers professioneel te begeleiden.

Minister Sewdien benadrukte het recht van elke burger op ondersteuning en stelde dat met het openen van het meldpunt, aan het begin van de nieuwe maand, een nieuwe start gemaakt wordt om de belangen van de Nickeriaanse bevolking beter te vertegenwoordigen.

error: Kopiëren mag niet!