Forse salarisverhoging op komst voor politieke ambtsdragers

Parlementariërs Asiskumar Gajadien (VHP) en Genevievre Jordan (Abop) hebben drie wetsvoorstellen ingediend die een substantiële salarisverhoging betekenen voor politieke ambtsdragers in Suriname. De wetsvoorstellen, die ook van toepassing zijn op gewezen politieke ambtsdragers die niet verwikkeld zijn in juridische geschillen, zullen naar verwachting snel door De Nationale Assemblee worden aangenomen.

Volgens deze voorstellen zal het salaris van de president stijgen tot SRD 80.000 met de vicepresident die 75% van dit inkomen ontvangt. Deze verhoging geldt ook voor ministers, onderministers, directeuren en de 51 parlementsleden, die allemaal een significante financiële opwaardering zullen zien.

Daarnaast zijn er diverse emolumenten en voorzieningen, zoals een riante vertegenwoordigingstoelage voor de president van 55% en voor de vicepresident van 35%, inclusief andere voordelen zoals algehele eersteklasse ziektekostenverzekeringen voor hen en hun gezinsleden.

Ministers zullen voortaan 65% van het basisloon van de president ontvangen, en onderministers 50% daarvan. Zij genieten dezelfde medische voorzieningen als de president en vicepresident, naast de mogelijkheid tot medische behandeling in het buitenland op kosten van de staat.

Voor parlementsleden betekenen deze nieuwe wetten eveneens een aanzienlijke verhoging van hun schadeloosstelling en emolumenten, met specifieke percentages van het presidentiële salaris afhankelijk van hun rol binnen het parlement.

Deze financiële verbeteringen komen op een moment dat Suriname zich voorbereidt op de speciale spoedvergadering geïnitieerd door de douanebond op 4 maart 2024, waarin ‘pijn punten’ zoals deze salarisverhogingen ter discussie kunnen komen. Deze verhogingen leggen een extra financiële druk op de staatskas, terwijl tegelijkertijd het welzijn van de bredere bevolking en de economische stabiliteit van het land in acht moeten worden genomen.

error: Kopiëren mag niet!