Barricade weg naar Powakka opgeschort – Dinsdag wordt een oplossing verwacht

Bewoners van Powakka in het district Para hebben vanaf de vroege ochtend van woensdag 28 februari de weg naar het dorp gebarricadeerd om aandacht te vragen voor een probleem dat al jaren speelt. In 2021 werd Sergio Sabajo door de gemeenschap aangewezen als dorpshoofd van Powakka en traditioneel ingewijd. Echter wordt het dorpsgezag nog steeds niet erkend door de regering, aangezien het voormalige dorpshoofd Patricia Sabajo nog steeds een beschikking heeft, wat spanningen in het dorp veroorzaakt en ook de ontwikkelingen in het dorp belemmert.

De voorzitter van OSIP (Organisatie Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica), Sergio Jubithana, geeft in een reactie tegenover Dagblad Suriname aan, dat het eerder al is voorgekomen, dat een weg voor een langere periode is gebarricadeerd in een inheemse dorpsgemeenschap. Dat zou in Cassipora gebeurd zijn en bijna een maand hebben geduurd.

Ondanks de barricade op de eerste dag heeft de politie niet getracht de barricade op te heffen. Volgens Jubithana betekent dit, dat de politie ook op de hoogte is van wat er gaande is. Ook merkt hij op, dat de gemeenschap niet provocerend was naar de politie toe. “We staan niet van de een of andere dag op om te zeggen dat we gaan barricaderen. Dat wil zeggen dat we alle instanties hebben platgelopen en dat we geen aandacht hebben gekregen.”

Dat jong en oud de actie hebben ondersteund is heel goed te noemen, zegt Jubithana. “Het betekent dat de bewustwording op gang komt. We zijn jaren onderdrukt gebleven. De ouderen zijn ook ervan bewust geworden dat men jarenlang met hun rechten heeft gespeeld. We zijn geen dieren, we zijn geen bosmensen. We zijn mensen, net als de mensen in de stad.”

Ondanks de barricade op de weg is niemand van de overheid afgelopen woensdag komen opdagen. Dit spreekt boekdelen, merkt Jubithana op. “Aan de ene kant is het ook goed. Laat de inheemse gemeenschap zien, dat de overheid het niet met ze meent. Was het een andere bevolkingsgroep, dan was men wel gekomen om met ze te praten. Wij zijn een vredelievend volk, de oorspronkelijke bewoners. We hebben ze allemaal opgevangen. Ze hebben nu een plek in de politiek, ze hebben macht. En hetzelfde wat de kolonisator met ons heeft gedaan, doen ze ook met ons.”

Regering heeft geen bemoeienis

Vicepresident Ronnie Brunswijk gaf aan dat de regering geen bemoeienis heeft met deze kwestie. Aan Jubithana is gevraagd wat zijn kijk hierop is. Hij zegt, dat de vicepresident tijdens gesprekken getracht heeft aan te geven, dat dingen niet goed zijn gegaan bij de aanwijzing. “Dus hij praat voor de gewezen kapitein. Dan is het duidelijk dat hij zich niet gaat bemoeien ermee. Het is een technisch antwoord. We zullen dan wachten totdat de president komt. We geven de moed niet op. We geloven nog steeds in rechtvaardigheid en dat er een president is. Zo niet, dan wachten we op de uitspraak van het hoger beroep. Daarnaast moet de beschikking van de gewezen kapitein on hold worden gezet.”

Tellingen niet conform wetgeving?

Volgens de voormalige kapitein zouden de tellingen niet conform de wetgeving hebben plaatsgevonden. Allereerst stelt Jubithana niet te weten over welke wetgeving de voormalige kapitein het heeft. Onder leiding van de vorige OSIP-voorzitter Lloyd Read had de dorpsverkiezing plaatsgevonden. “Er is een schriftelijke rapportage die ik in ontvangst heb genomen waarbij alles conform is geschied.” Volgens Jubithana werd Sergio Sabajo aangewezen als het nieuwe dorpshoofd, omdat het voormalige dorpshoofd niet meer werd gedragen door de gemeenschap.

Stand van zaken momenteel

Op de vraag wat de stand van zaken momenteel is, geeft Jubithana aan, dat de barricade is opgeschort tot dinsdag. Dit is besloten na een gesprek met een regeringsdelegatie en waarnemend districtscommissaris. “Er zijn afspraken gemaakt en dinsdag is er een ultimatum voor een oplossing.” De redactie verneemt dat de actie verscherpt zal worden, indien er geen oplossing komt.
SK

error: Kopiëren mag niet!