Procureur-generaal weigert petitie in ontvangst te nemen

Tijdens een protestactie, georganiseerd door een burger en enkele fractieleden van de Nationale Democratische Partij (NDP), werd vandaag, vrijdag 1 maart, een poging gedaan om een petitie in te dienen bij de procureur-generaal (Openbaar Ministerie, OM) om aandacht te vragen voor een zaak van vermeende corruptie binnen de regering.

Deze actie resulteerde in ontevredenheid toen bekend werd, dat de procureur-generaal weigerde de petitie in ontvangst te nemen, een beslissing die de aanwezigen als een kwalijke zaak beschouwen.

De petitie, die steun zocht voor een onafhankelijk onderzoek naar vermeende corruptie binnen hoge regeringskringen, met name naar de Pan-American zaak, werd niet geaccepteerd, met het argument dat de zaak reeds onder onderzoek is bij het OM. Dit leidde tot frustratie onder de aanwezigen, die beweerden, dat men, als rechtstreeks gevolg van deze actie, het Surinaamse volk de rug toekeerde.

De pers, aanwezig om verslag te doen van de gebeurtenis, werd aanvankelijk ook geweigerd mee te gaan voor de overhandiging van de petitie, wat leidde tot verdere controverse rond de transparantie van het proces. Na deliberatie werd besloten de petitie via een deurwaarder aan het OM te verstrekken, een stap die benadrukt hoe belangrijk het is voor burgers om hun stem te kunnen laten horen.

De actie bracht naar voren hoe gecompliceerd de verhoudingen zijn tussen de regering, het OM en de burgermaatschappij in Suriname.

error: Kopiëren mag niet!