Prijs import melkkoeien wordt niet gesubsidieerd

De prijs van de melkkoeien die uit Brazilie worden geïmporteerd zal niet gesubsidieerd worden. De prijs wordt bepaald door de internationale markt. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) reageert hiermee op klachten van boeren over de koopprijs van een melkkoe. 

De bewindsman zegt dat zijn ministerie met betrekking tot de import van melkkoeien uit Brazilië in communicatie staat met de veeboeren organisaties. Indien er zaken zijn die nog nader verduidelijkt moeten worden, dan horen we dat, zegt de minister. Hij vindt wel dat er niet een situatie moet gaan ontstaan waarbij de veeboeren als een soort pressiegroep bezig zullen zijn. Er moet samen worden opgetrokken om de gewenste ontwikkelingen in de melkveesector tot stand te brengen. Tot nu toe wordt met de sector goed gecommuniceerd.

Over de hoogte van de prijs van een koe is nog niets officieel bekend geworden. Maar in de wandelgangen worden bedragen genoemd van tussen de USD 3.000 tot USD 3.500 voor een melkkoe. De aankoop van melkkoeien is voor de melkboer een heuse investering. Eerder heeft de LVV-minister gezegd dat de boeren de prijs niet in een keer zullen hoeven te betalen. Er zullen financieringsregelingen voor de boeren worden getroffen. Een mogelijkheid is verrekening met melkleveranties aan de Melkcentrale. Een andere verrekeningsmogelijkheid is via de verkoop van kalveren. Een definitief besluit hierover is er nog niet.

Absoluut niet via Melkcentrale

De voorzitter van de Veehoudersbond Suriname (VHB), Mukesh Ramlagan, zegt desgevraagd dat indertijd inderdaad met LVV gesprekken zijn geweest omtrent de import van melkkoeien uit Brazilie. Toen is aan de VHB ook reeds voorgehouden dat financieringsregelingen voor de veeboeren zullen worden getroffen. Tot nu toe is echter hierover nog niet gesproken. Dat zal volgens Ramlagan nu wel gauw moeten gebeuren, omdat reeds medio april de eerste verscheping van 400 melkkoeien zal aankomen. In totaal zullen 1.500 melkkoeien van het runderras Gyr uit Brazilië worden geïmporteerd.

Over de financieringsmodaliteit dat verrekend zal worden met melkleveranties aan de Melkcentrale, zoals door de LVV-minister in de media is geopperd, zegt Ramlagan dat de VHB absoluut hiertegen is. Melkboeren hebben geen goede ervaringen met de Melkcentrale als het om gelden gaat. “We willen niet dat de Melkcentrale inhoudingen pleegt om onze gelden voor melkleveringen”, zegt de Veehoudersbond voorzitter onomwonden. 

Elke financieringsregeling moet volgens hem via LVV gaan. Dat zal ook duidelijk gemaakt worden wanneer er straks met LVV over financieringsregelingen gesproken zal worden.

Melkbehoefte

De import van melkkoeien uit Brazilië vindt de VHB een positieve stap om de kwaliteit en de kwantiteit van de Surinaamse melkveestapel te verbeteren. Dat moet uiteindelijk leiden tot verhoging van de melkproductie. Verhoogde melkproductie zal uiteindelijk moeten leiden tot vermindering van de afhankelijkheid van import poedermelk. 

Poedermelk evenals andere voedselproducten wordt steeds schaarser en duurder in de wereld. In Suriname is de jaarlijkse consumptiebehoefte aan melk rond de 7 miljoen liter. Hiervan wordt 2 miljoen liter door circa 137 melkboeren geproduceerd. De rest van ongeveer 5 miljoen liter wordt aangemaakt met geïmporteerd melkpoeder.   

SS

error: Kopiëren mag niet!