Oproep tot actie: Het maatschappelijk middenveld als bewaker van democratische waarden in Suriname

In een tijd waarin de fundamenten van onze democratie onder druk staan, roept het maatschappelijk middenveld in Suriname op tot een hernieuwde inzet voor de bescherming en bevordering van de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele mensenrechten. Recente gebeurtenissen hebben diepe bezorgdheid gewekt over de mogelijke ontwikkeling van Suriname in de richting van een maatschappij waarin controle en censuur de overhand krijgen boven dialoog en openheid.

Als centrale pijler van een gezonde democratie, speelt het maatschappelijk middenveld een cruciale rol in het bewaken van de vrijheden die ons dierbaar zijn. We zien met lede ogen aan hoe termen als censuur, zelfcensuur en politieke intimidatie steeds vaker voorkomen binnen onze samenleving. Hieruit blijkt de groeiende behoefte aan een sterke, verenigde reactie vanuit alle sectoren van de samenleving tegen praktijken die onze collectieve vrijheden bedreigen.

Censuur en zelfcensuur ondermijnen de veelzijdigheid van onze gemeenschap en belemmeren de voortgang op het pad naar sociale en economische vooruitgang. De mogelijkheid voor burgers om vrij en zonder vrees voor represailles ideeën uit te wisselen, kritiek te leveren en deel te nemen aan het maatschappelijk debat, vormt de ruggengraat van elke democratie. Het is daarom van cruciaal belang dat wij als maatschappelijk middenveld onze stem verheffen tegen elke poging tot inperking van deze fundamentele rechten.

Wij roepen de Surinaamse regering op om constructieve dialoog en transparantie te bevorderen en te kiezen voor beleid dat de vrijheid van meningsuiting respecteert en beschermt. Verder benadrukken we de noodzaak voor de regering om zich te distantiëren van praktijken die leiden tot een klimaat van angst en zelfcensuur. In een tijd waarin solidariteit en collectieve actie meer dan ooit nodig zijn, is het van belang dat de overheid, het bedrijfsleven, de media en maatschappelijke organisaties gezamenlijk optrekken om de democratische waarden waar Suriname op gebouwd is, te versterken.

Nu is het moment voor actie, dialoog en samenwerking. Laat ons als gemeenschap samen opstaan om de fundamenten van onze democratie te verdedigen en te versterken voor de huidige en toekomstige generaties. Suriname verdient vrijheid, Suriname verdient democratie.

Revelino v.d. G.

error: Kopiëren mag niet!